Jeugd en opgroeien

Voor jongeren in kwetsbare situaties geldt eigenlijk maar één credo: houd ze erbij. Zorg dat ze verbinding houden met onze samenleving. Zorg dat hun afkomst niet de kweekvijver wordt voor ondermijning. Met als uitgangspunt een sterke sociale aanwezigheid in de wijk, is dat precies wat kinder- en jongerenwerkers doen. Ze staan dicht bij hen en kunnen ze inspireren, ondersteunen, begeleiden en helpen om een kansrijke toekomst op te bouwen. Het zijn positieve rolmodellen, die direct aanspreekbaar zijn en aandacht geven. Op dit moment zijn er veel te weinig kinder- en jongerenwerkers in Nederland, vinden wij. Zonde, want uit onderzoek blijkt dat elke euro die je daarin investeert, 1,6 euro oplevert. Kinder- en jongerenwerk moet onderdeel zijn van het sociaal werk in elke gemeente. Alleen zo voorkomen we zwaardere zorg, uitval en criminaliteit. En zorgen we dat meer jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Meer informatie Minder informatie
Nieuwsbericht

Nieuw: praktisch stappenplan voor lokale aanpak kinderarmoede

9 maart 2023 | 2 minuten lezen

Kinderarmoede is een ingewikkeld probleem dat niet simpelweg door één organisatie op te lossen is. Niet in de laatste plaats omdat de ondersteuning voor gezinnen in armoede al bijna net zo complex is. Toch is het mogelijk om de krachten op een slimme manier te bundelen in de strijd tegen kinderarmoede én daarbij uit te gaan van wat een gezin nodig heeft. Een nieuw pragmatisch stappenplan helpt professionals hierin op weg.

Voor veel professionals in het sociaal domein, de jeugdgezondheid en het onderwijs is het duidelijk hoeveel impact het opgroeien in armoede op het leven van kinderen heeft. Ze zien hoe kinderen ontwikkelingsachterstanden oplopen, (psychische) gezondheidsproblemen ontwikkelen of worden uitgesloten. En de gevolgen ervan dragen ze vaak een leven lang mee. Maar hoe kun je daar iets aan doen? Het probleem is zo wijdvertakt, zo complex en hardnekkig en er zijn zoveel organisaties betrokken: waar begin je?

Complexe problemen vragen om organisatienetwerken
Om professionals hierin op weg te helpen is vanaf vandaag een stappenplan beschikbaar. In vijf stappen worden professionals begeleid met praktische formats en huiswerkopdrachten om een lokaal organisatienetwerk rond kinderarmoede op te bouwen. Zulke organisatienetwerken blijken beter in staat om een complex maatschappelijk probleem te lijf te gaan dan conventionele samenwerkingsstructuren.

In een organisatienetwerk staat niet één organisatie centraal, maar werken organisaties en professionals op een open en gelijkwaardige manier samen. Voorwaarde is wel dat alle partijen écht willen samenwerken en zich kunnen vinden in de gezamenlijke missie om kinderarmoede uit te bannen. Het vraagt van organisaties dat ze hun organisatiebelangen ondergeschikt maken in het belang van het kind dat in armoede opgroeit. Op papier is dat vaak gemakkelijk gezegd, de praktijk blijkt weerbarstig. Toch is het mogelijk zo blijkt uit een aantal pilots die al met de aanpak zijn uitgevoerd en waar het stappenplan op is gebaseerd. 

Gemaakt door vijf organisaties
Ook het stappenplan zelf is vanuit een nauwe samenwerking met verschillende organisaties tot stand gekomen. Sociaal Werk Nederland, Divosa, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Sterk uit Armoede en het Jeugdeducatiefonds hebben hiervoor de handen ineen geslagen. Het stappenplan is ontwikkeld voor iedereen die iets wil betekenen in het leven van een kind dat opgroeit in armoede. Het perspectief van dat kind staat daarbij altijd centraal, het stappenplan is dan ook ontwikkeld samen met ervaringsdeskundigen.

Het gaat om de eerste stap
Iedereen kan de eerste stap zetten om iets aan kinderarmoede te doen: een professional, vrijwilliger of ervaringsdeskundige. Het gaat er niet zozeer om wie die eerste stap zet, maar eerder dát iemand dat doet. Het draaiboek moedigt initiatiefnemers aan om in actie te komen en geeft met concrete stappen aan hoe ze dat zouden kunnen doen. Daarmee is niet gezegd dat vastligt wat de beste manier is om lokaal kinderarmoede aan te pakken.

Wil jij in actie komen, maar heb je nog wat vragen? Neem dan contact op met Kim.

Het stappenplan is op een lerende manier ontwikkeld en blijft dat ook na de lancering ervan. Dat betekent dat het gebruik ervan in de praktijk regelmatig wordt getoetst en het draaiboek daarop wordt verbeterd. Suggesties voor verbetering en ervaringen met het draaiboek zijn dan ook meer dan welkom. Je kunt je ervaringen mailen naar Kim Houben, procesmanager Bestaanszekerheid, Armoede en Schulden bij Divosa.

Meer informatie

Divosa is penvoerder van dit project.