Nieuwsbericht

Tweede Kamer in debat over preventie door jongerenwerk

16 november 2022 | 2 minuten lezen

Gistermiddag en -avond werd in de Tweede Kamer de begroting behandeld van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Tijdens het debat is veel gesproken over jeugdcriminaliteit en hoe kan worden voorkomen dat kinderen en jongeren al vroeg op het verkeerde pad belanden. Met bijzondere aandacht voor de preventieve rol van jongerenwerk.

Accent op jongerenwerkers
Kamerlid Songül Mutluer (PvdA, mede namens GroenLinks) vroeg in het debat aandacht voor de ‘2 procent’ van jongeren die ernstig probleemgedrag vertonen en misdrijven plegen, met een verwijzing naar het interview met Jan Dirk de Jong, lector aanpak jeugdcriminaliteit, gisteren in Het Parool (zie ook onze onze reactie op dit artikel). Mutluer gaf aan heel blij te zijn met de gelden in de begroting voor een aanpak die helpt voorkomen dat jongeren in kwetsbare wijken in de criminaliteit terechtkomen. Bij deze investeringen mag het accent wat haar betreft meer liggen op jongerenwerkers: “Zij kunnen jongeren helpen bij het structureren van de schulden, bij het afmaken van hun school en bij het vinden van een baan, zodat ze niet verloren raken.”

Praktijkvoorbeelden
Het PvdA-kamerlid verwees naar een bezoek afgelopen week van veertig jongerenwerkers aan de Tweede Kamer: “Van hen heb ik vele praktijkvoorbeelden gekregen waarmee ik aan de slag ga. Het zijn stuk voor stuk gemotiveerde mensen die passievol, met hart en ziel, hun werk doen en jongeren uit de klauwen van de criminaliteit houden. Voor die zware taak staan ze 24/7 klaar, gaven ze aan. Ze zeiden: we weten dat de straat er ook 24/7 is. Voor dat werk krijgen ze niet altijd erkenning en waardering. Ik wil in deze arena ook hun stem laten horen.”

Ik wil in deze arena ook de stem van jongerenwerkers laten horen

Specialistisch jongerenwerk
Mutluer stelde de minister van Justitie en Veiligheid enkele vragen: “Wat gaat de minister op de lange en de korte termijn doen om die 2%-jongeren niet te laten afglijden? Vindt zij met mij dat we serieus moeten kijken naar specialistisch jongerenwerk dat deze jongeren kan bijsturen?” Zij kreeg bijval van kamerlid Anne Kuik (CDA) die de minister vroeg of het huidige preventieaanbod wel voldoet voor jongeren die heel jong in de zware criminaliteit terechtkomen.

Meer geld na bezuinigingen
Ten slotte vroeg ook kamerlid Olaf Ephraim (Groep Van Haga/BVNL) in het begrotingsdebat aandacht voor jongerenwerk. Hij stelde de vraag: “Neemt de minister met spoed maatregelen om kwetsbare jongeren op het rechte pad te houden? Wordt er bijvoorbeeld meer geld vrijgemaakt voor jongerenwerk, na de bezuinigingen die we hebben gezien?”

Update 18-11:
Op woensdag 16 november volgde de schriftelijke beantwoording minister Yesilgöz-Zegerius, Justitie en Veiligheid waarin zij erkent dat de inzet van jongerenwerk kan helpen voorkomen dat kwetsbare jongeren 'afglijden' naar de genoemde groep van 2 procent. Zij verwijst hierbij, net als wij eerder, naar goede praktijkvoorbeelden in o.a. Rotterdam, Tilburg en Arnhem. Het kabinet investeert volgens de minister structureel in een brede preventieaanpak van (georganiseerde en ondermijnende) jeugdcriminaliteit, zodat gemeenten de mogelijkheid hebben om voor de lange termijn het specialistisch jongerenwerk uit te bouwen en in te zetten op het ontwikkelen van speciaal voor deze doelgroep gerichte interventies.

Op donderdag 17 november is de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid hervat. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) gaf hierin aan zich geheel te kunnen vinden in de suggestie van kamerleden Mutluer en Kuik voor specialistisch jongerenwerk en dat het kabinet hierin zal blijven investeren. Kamerlid Mutluer was blij met de erkenning van beide ministers, maar wil graag concreter weten wat de minister gaat doen. Zij diende daarop een motie in om goed onderzoek te laten doen naar dat specialistische jongerenwerk, naast het reguliere jongerenwerk.