Blog

Mis deze beweging niet! Kom bij community of practice - Programmaplan uitvoering 2020 Met Ander Ogen

3 maart 2020 | 2 minuten lezen

Sluit je aan bij deze beweging! ‘Maak mijn doorgaande ontwikkeling mogelijk door de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd te versterken’. Programmaplan Met Andere Ogen voor 2020.

‘Maak mijn doorgaande ontwikkeling mogelijk door de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd te versterken’. Dat is de boodschap van het programmaplan Met Andere Ogen voor 2020. Hierin staat beschreven wat we dit jaar doen én willen doen. Sociaal Werk Nederland is partner van Met Andere Ogen.

Met Met Andere Ogen is een programma, waarbij professionals uit onderwijs, zorg en jeugddomein samenwerken in een lerend netwerk. Dit netwerk vindt zijn basis in elf inspiratieregio's en groeit met collega's uit andere delen van het land én collega's van de Coalitiepartners. Dit jaar staat in het teken van leren, agenderen en versterken van de beweging om samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugddomein te verbeteren. Sociaal Werk Nederland vraagt lidorganisaties te onderzoeken hoe zij een rol kunnen spelen in deze beweging, in hun regio. Als het even kan: sluit je dan aan bij een inspiratieregio, en de community of practice,. 
Er is een heel aantal Communities of Practice (zie https://www.aanpakmetandereogen.nl/cop/) waar ook sociaalwerkoganisaties deel van kunnen worden. Daarvoor moet je je aanmelden als aandeelhouder. In april beginnen ze, en inschrijven kan hier. 

Achtergrond
Een coalitie van organisaties en overheden uit onderwijs, jeugd en zorg - waaronder Sociaal Werk Nederland-  hebben in 2018 de handen ineengeslagen om samen beter te worden. Zodat we eerder en beter met andere ogen de ontwikkelkansen van kinderen centraal stellen. Dit heeft geresulteerd in adviezen. Medio 2019 is de daadwerkelijke uitvoering gestart en wordt de lokale praktijk al doende lerend samen beter met de coalitiepartijen. In dit programmaplan 2020 staat beschreven wat we het komende jaar doen, met wie, op welke manier en waartoe. Deze uitvoering bouwt voort op de opgebouwde praktijk én de geformuleerde adviezen.

Aanpak in uitvoering
Het programma Met Andere Ogen is een aanpak in uitvoering, met een lerend netwerk van professionals en betrokkenen uit het onderwijs, kinderopvang, het jeugddomein, de zorg en de overheid. Wij vatten dit samen als onderwijs, zorg en jeugd. Het programma Met Andere Ogen is bedoeld voor iedereen die mee wil doen met de preventieve beweging om samenwerken tussen deze domeinen vanzelfsprekend te maken. Binnen het programma leren we zowel lokaal, regionaal als landelijk en creëren we ook op deze verschillende niveaus beweging.

Al doende leren
Dit uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen met inbreng van directe samenwerkingspartners en onder regie van het programmabureau Met Andere Ogen. Het programmabureau bestaat uit klein team onder leiding van de programmamanager, gezamenlijk zorgen zij voor de gewenste uitvoeringskracht, het faciliteren van de leerinfrastructuur en de sturing binnen het programma.

René Peeters heeft binnen het programma de rol van bestuurlijk ambassadeur. Hij inspireert en is aanjager van de beweging door het geven van presentaties, bijwonen van bestuurlijke bijeenkomsten en het onderhouden van contacten met onder andere de jeugdzorgregio’s, samenwerkingsverbanden en VNG-commissie.

Ook voor de uitvoering van dit programma geldt dat we al doende lerend uitvinden en ondervinden wat wel of niet werkt. Daarom monitoren we elk half jaar of we op de goede weg zijn en maken we eind 2020 een nieuw uitvoeringsprogramma voor 2021.

We hopen dat lezen aanzet tot meedoen, want ook jouw ogen zijn nodig om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten!
Zie hier de website van Met Andere Ogen.