Themaoverzicht

Inclusieve Samenleving & Participatie

Hoofdthema's

Een solide sociale basis is in een welvarend land als Nederland even onmisbaar als een fijnmazig wegennet, betaalbare woningen of toegankelijke gezondheidszorg. Deze buurtbasis bestaat uit drie onderling nauw verbonden pijlers: de inwoners zelf, hun netwerken en de meer formele, georganiseerde sociale basisvoorzieningen. Samen vormen ze een inclusieve, betrokken en vitale samenleving. Die sociale basis zorgt er namelijk voor dat mensen mee kunnen doen, zich als burger gewaardeerd voelen en van daaruit ook willen omkijken naar anderen. Met oog voor diens persoon, talenten én  zwakkere momenten.
 

 

Nieuwsbericht

Nieuwe Wet inburgering uitgesteld tot 1 januari 2022

Op 12 november 2020 geplaatst door

De nieuwe Wet inburgering is opnieuw uitgesteld. Dat schrijft minister in zijn Kamerbrief van 11 november. “De afgelopen periode, onder andere tijdens de consulatie, ontving ik signalen over risico’s in relatie tot de beoogde invoeringsdatum van 1 juli 2021, met name van de ketenpartners IND, COA, DUO, VNG en Divosa,’ aldus de minister in zijn brief. “De gesignaleerde risico’s zijn soms stevig, uiteenlopend van aard en zwaarte, en verschillen per partij. Wat álle partijen raakt, zijn de gevolgen van de coronacrisis die de beschikbare capaciteit om voorbereidingen te treffen op de invoering het nieuwe inburgeringsstelsel onder druk zet.”

Hij komt dan ook tot de conclusie dat inwerkingtreding van het nieuwe inburgeringsstelsel op 1 juli 2021 niet verantwoord is. “Een complexe stelselherziening als inburgering is gebaat bij zorgvuldigheid en voldoende tijd, zodat de ketenpartners goed geëquipeerd en voorbereid aan hun uitvoeringstaken kunnen beginnen. Dit uitgangspunt lag destijds ten grondslag aan uitstel en geldt nog steeds.”

De geplande invoeringsdatum is nu 1 januari 2022. Minister Koolmees: ‘Of dit haalbaar is, zal moeten blijken na afstemming met de ketenpartners over wanneer en onder welke voorwaarden invoering wel haalbaar en verantwoord is. Ook de gevolgen van het uitstel worden in kaart gebracht. Over de uitkomsten van dit traject zal ik uw Kamer zo snel mogelijk informeren; dit zal naar verwachting medio december zijn.”

Bron: Tweede Kamer
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten