Themaoverzicht

Inclusieve Samenleving & Participatie

Hoofdthema's

Een solide sociale basis is in een welvarend land als Nederland even onmisbaar als een fijnmazig wegennet, betaalbare woningen of toegankelijke gezondheidszorg. Deze buurtbasis bestaat uit drie onderling nauw verbonden pijlers: de inwoners zelf, hun netwerken en de meer formele, georganiseerde sociale basisvoorzieningen. Samen vormen ze een inclusieve, betrokken en vitale samenleving. Die sociale basis zorgt er namelijk voor dat mensen mee kunnen doen, zich als burger gewaardeerd voelen en van daaruit ook willen omkijken naar anderen. Met oog voor diens persoon, talenten én  zwakkere momenten.
 

 

Nieuwsbericht

Pilots inburgering starten volgende maand in 57 gemeenten

Op 22 juli 2019 geplaatst door

In augustus start de eerste ronde van pilots voor het nieuwe inburgeringsstelsel. 57 gemeenten zijn geselecteerd voor deelname aan het programma en zijn goed voor in totaal 21 pilots rond inburgering.

In totaal 57 gemeenten gaan samen aan de slag met 21 pilots rond nieuwe onderdelen van de inburgeringswet, die op 1 januari 2021 in werking treedt. Gemeenten krijgen dankzij het nieuwe stelsel de regie op inburgering terug, maar ze krijgen er ook een aantal verplichtingen bij. Er moet van iedere individuele inburgeraar een brede intake afgenomen worden tijdens het verblijf in het AZC. Daarna krijgen ze een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) en passend inburgeringsaanbod. Een deel van het budget wordt verdeeld op basis van resultaten.

Divers pilotprogramma
De nieuwe instrumenten en werkwijzen voor inburgering worden getest in pilots. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt de resultaten van de pilots mee bij de implementatie en doorontwikkeling van het nieuwe inburgeringsstelsel.
In deze eerste ronde van het pilotprogramma gaat het om initiatieven op het gebied van duale trajecten (Nederlands leren en werken), integratie van vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten, de brede intake en het PIP.

Nieuwe inburgeringsstelsel
Tot 13 september kunnen gemeenten nog aanvragen indienen om pilots uit te voeren rond de thema’s B1-route, Z-route en ontzorgen. Die gaan in november 2019 van start. Ook kunnen gemeenten zich vanaf 2 september opgeven om bestaande werkwijzen te evalueren.
In de eerste ronde zijn niet genoeg aanvragen binnengekomen om het beschikbare budget te verdelen. Voor negen evaluatievoorstellen is nog cofinanciering beschikbaar. Alle gemeenten kunnen een aanvraag indienen. Ongeacht of zij al een evaluatie voor een lopend initiatief of een pilot hebben lopen.

Extra geld
Het kabinet wil gemeenten stimuleren om gebruik te maken van de huidige ruimte in het stelsel, zolang de nieuwe inburgeringswet er nog niet is. Daarom is in 2019 en 2020 een bedrag van 20 miljoen beschikbaar om actief statushouders te begeleiden bij hun inburgering en het leren van de Nederlandse taal. Divosa krijgt tot en met 2021 extra geld om gemeenten te ondersteunen en faciliteren.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten