Nieuwsbericht

1,5 week avondklok: jongerenwerk en lobby in het land

2 februari 2021 | 7 minuten lezen

Update Avondklok: voor veel jongerenwerkers waren de onlusten geen verrassing

Veel sociaal werkers zagen bij het ingaan van de Avondklok de bui al hangen. Zeker de jongerenwerkers die al sinds de lockdown in maart 2020 extra hard werken. Ze moesten weer vol aan de bak en dat deden ze. We zagen in de media diverse interviews met jongerenwerkers en directeuren van sociaalwerkorganisaties langskomen, waarin ze verslag doen van hun ervaringen.

Enkele leden riepen Sociaal Werk Nederland op om die extra inzet breed zichtbaar te maken. Dus vroegen we hen: ‘Stuur ons jullie goede voorbeelden van de inzet van jongerenwerkers tijdens de avondklok. Helpen ze helpen om rellen te voorkomen en zo ja hoe?” In dit artikel een overzicht van uw en onze acties. We organiseren binnenkort een webinar om de inzet rond structurele jeugdhulp verder door te spreken met leden.

Met Niko de Groot van BV Jong peilden we ook bij jongerenwerkers die na 21.00 uur nog werken wat hun ervaringen met de avondklok geldt zijn. Ook bereiden de jongerenwerkers weer een actie voor: Houffffvol. Binnenkort meer hierover.  

Tweede relnacht voorkómen
In Utrecht bleef het relatief rustig, in Rotterdam en Den Haag was er één avond grote onrust. Apeldoorn ontsnapte aan heftige ongeregeldheden dankzij de inspanningen van slechts een handjevol jongerenwerkers. In Amsterdam-Zuidoost wisten bewoners met politie en jongerenwerkers een tweede relnacht te voorkomen. In Osdorp werd het toch onrustig omdat de groep jongeren te groot was. 

Voor veel jongerenwerkers waren de rellen geen verrassing. Zij zien dagelijks hoe de nood onder jongeren groeit. Na bijna een jaar coronamaatregelen, het vuurwerkloze oud en nieuw en de combinatie met de langdurige schoolsluiting, het gebrek aan inkomsten (banen) en perspectief op betere tijden is voor hen de maat overvol. Ook andere hulpverleners zien de psychische problemen onder jongeren hand over hand toenemen. Veel kinderen en jongeren kampen thuis met onveilige situaties. Zo ongeveer alles en iedereen die met jeugd te maken heeft trekt aan de bel: er moet NU iets gebeuren. 

Landelijke lobbytrajecten met Sociaal Werk Nederland
Sociaal Werk Nederland maakt deel uit van Zorg voor Jeugd, en overlegt wekelijks met tientallen partijen en staatssecretaris Blokhuis; in dat kader werken we aan een positionpaper voor Blokhuis, over structureel betere jeugdhulp; letterlijk: ‘in de buurt’.
Samen met 40 andere organisaties ondertekenden we de oproep om de scholen weer te openen.
Een aantal wethouders onder leiding van de Barendrechtse wethouder Resham Roopram vroeg Sociaal Werk Nederland hun oproep te steunen voor een Deltaplan Jeugd. We hebben de brief ondertekend en die is op 1 februari verstuurd aan het demissionaire kabinet. (zie bijlage)

Bewegen, sporten en andere activiteiten
Vlak voor kerst reserveerde het kabinet 58 miljoen euro voor Winter Games en ‘andere activiteiten voor jeugd.’ We hebben in samenwerking met de Cruyff Foundation en de Krajicek Foundation vijf artikelen laten schrijven over de samenwerking rond de Cruyff Courts en Krajicek Courts met jongerenwerk en buurtsportwerk, Die laten mooi zien hoe belangrijk die structurele inzet is in juist deze buurten; zeker ook nu in coronatijd kinderen en jongeren minder buiten zijn, elkaar minder zien en minder bewegen, spelen en sporten.
Hier vind u de links en het 4e artikel. Nummer 5 volgt op 10 februari.
Let op: u hebt nog tot 10 februari voor het aanvragen van budget voor Winter Games 4e traject!

Jongeren hebben ook na de avondklok en corona recht op sterk jongerenwerk
Behoeven de rellen van de afgelopen week geen sociologische verklaring, zoals onze premier vindt? Moeten we raddraaiers zonder pardon opsluiten en is de kous daarmee af? Drie jongerenwerkers, uit Den Bosch, Hoorn en Venlo bepleiten een verstandigere aanpak. Een aanpak die juist wél rekening houdt met de achtergronden van jongeren.

Jerrol Lashley, teamleider Jongerenwerk Hoorn: ‘Ik geloof heilig in de combinatie van preventie en repressie, ‘met een heldere afbakening tussen de twee vakgebieden’. Voorwaarde is wel dat er goed en stabiel jongerenwerk is in de wijken en op de scholen voor voortgezet onderwijs. ‘Om signalen van jongeren op te vangen en zo nodig door te geven aan de politie, moet jongerenwerk voortdurend met hen in gesprek zijn, op straat en op internet.’

Over de bijzondere rol die jongerenwerkers speelden de afgelopen anderhalve week: Hoe deden ze dat nu precies, en hoe moeten we hun inzet begrijpen? Duidelijk is dat hun rol de komende tijd niet is uitgespeeld..Sociale Vraagstukken publiceerde op 2 februari de analyse 'het diepere verhaal van rellende jongeren en het jongerenwerk -  van Sebastian Abdallah is docent en onderzoeker Sociaal Werk aan de Hogeschool van Amsterdam en zelfstandig trainer en adviseur. Maike Kooijmans is lector Opvoeden voor de Toekomst bij Fontys Hogeschool Pedagogiek: "We zien minstens twee zaken die jongerenwerkers in samenwerking met jongeren en partners kunnen oppakken of uitbreiden: werken aan waardigheid van verschillende partijen en agenderen."

Nadia Barquioua van JOZ geïnterviewd door radio 1 en Vice
Nadio Barquioua van Jongerenwerk op Zuid in Rotterdam reageerde op de stevige taal van burgemeester Aboutaleb. ‘Ik hoop dat jongeren zich aangesproken voelen, maar ik hoop ook dat ouders dit horen en vandaag, morgen en volgende week gaan nadenken zodra het negen uur is en hun kind niet thuis is,’ zegt ze in Nieuws & Co. ‘Ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen kinderen.’

Maar, stelt Nadia in Vice,  bedenk ook: “De berichtgeving over de rellen schept [….] vooral een verkeerd beeld van hoe kansarme jongeren van kleur echt omgaan met de crisis. “We hebben zoveel jongeren in moeilijke gezinssituaties, of die in armoede leven en nu de dupe zijn van deze rellen. Zij doen wel ontzettend hard hun best, maar worden door de samenleving nu te gemakkelijk in hetzelfde hokje geplaatst als die rellende jongeren. We doen alle jongens die gisteren, ondanks hun frustraties, thuisgebleven zijn hier echt mee tekort.”

In Utrecht relatief rustig
In Utrecht bleef het relatief rustig: het jongerenwerk van Jou_trecht en de politie waren afgelopen zomer al goed op elkaar ingespeeld geraakt door de zomerrellen in de wijken Kanaleneiland en Overvecht. Door er online en fysieke ‘bovenop te zitten’ lukte het om onruststokers tijdig van hun bed te lichten en de rust te bewaren. Utrecht heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in sterk jongerenwerk. Jongerenwerkers Nurettin Eren en Mehmet Yildirim van JOU-Utrecht waren te gast bij OP1.

De gemeente Breda besloot tot een onderzoek of het zin herft om meer te gaan investeren in jongerenwerk. 

Jongerenwerkers Apeldoorn vragen de gemeente om structurele oplossing
De gemeente Apeldoorn heeft voor drie maanden extra uren beschikbaar gesteld voor jongerenwerkers. Juist nu zijn zij belangrijk, ‘aangezien het vooral jongeren zijn die de avondklok negeren en uit zijn op rellen’.

Die extra uren zijn meer dan welkom want jongerenwerker Joselito Hasselnook moest met zijn kleine team collega’s zondag 24 januari alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat de vlam in de pan sloeg.

FunX interviewde hem; hier vind je  Filmpje met Joselito. Ook Eenvandaag wist hem te vinden. Hasselnook: ‘Het liefst ken je je jongeren al voor ze gaan rellen natuurlijk. Ik waarschuw ze voor de gevolgen van hun gedrag.’

Ondertussen maken de zorg en politiek in Apeldoorn zich zorgen over het tekort aan jongerenwerkers in de stad. Ze pleiten voor een structurele oplossing. Lees hier het interview in de Apeldoorns Courant

Jongerenwerkers de straat op om rellen in Capelle te voorkómen
Na signalen over mogelijke rellen in Capelle aan den IJssel zijn de jongerenwerkers van Welzijn Capelle deze week extra ingezet om preventief te werk te gaan op straat.

In Den Haag mocht het jongerenwerk niet vol aan het werk
Tandenknarsend moesten jongerenwerkers in Den Haag toezien hoe jongeren huishielden in hun de stad. In overleg met de gemeente Den Haag werd maandagmiddag 25 januari alsnog overeengekomen dat de jongerenwerkers tussen 18.00 en 20.00 uur de straat op gaan om jongeren aan te spreken en om te voorkomen dat ze de avondklok negeren. Volgens een woordvoerder van de gemeente Den Haag is er goed overleg met de jongerenwerkers, maar zijn deze ook gehouden aan de avondklok. Ook vanwege hun eigen veiligheid.

Jongerenwerker als luis in de pels in Zandvoort
In Zandvoort hebben jongerenwerkers de vinger strak aan de pols gehouden. Ze hebben gesproken met jongeren met een groot ‘relrisico’ en hebben daarbij een kort lijntje met de politie gehouden. Onder andere dankzij hun aanwezigheid op straat én online bleef het rustig in Zandvoort.

Aangepast lockdownprogramma in Zevenaar
Speciaal voor de lockdown werd het programma van de jongerenwerkers in Zevenaar op de schop gegooid. Zo ontwikkelden ze bijvoorbeeld ‘De gekke 33’. Een challenge voor het uitvoeren van “te gekke” opdrachten in teamverband.

AMW-ML
Mieke Pirson van AMW-ML stuurde ons het materiaal dat haar organisatie maakte om ouders en jongeren te bereiken: “Vandaag via onze jeugd en gezinswerkers naar cliënten (ouders en jeugdigen) in onze regio. Misschien een idee om vanuit de branche gezamenlijk op te trekken qua communicatie? Thema's zullen overal hetzelfde zijn, lijkt me!”