Nieuwsbericht

Veertig organisaties presenteren plan met suggesties voor het heropenen van scholen

Chris Bos
1 februari 2021 | 1 minuut lezen

Dát de basisscholen op 8 februari weer opengaan werd afgelopen zondag door minister Slob bevestigd. Hóé dat precies wordt geregeld is nog onderwerp van gesprek. Ruim 40 maatschappelijke organisaties ondertekenden eerder al een zogenoemd ’10-punten-plan’, met suggesties daarvoor. ‘Iedere dag dat de scholen volledig dicht zijn is er een te veel’, stellen de 44 organisaties, waaronder Sociaal Werk Nederland.

Ruim 2 weken geleden, riepen 50 organisaties waaronder UNICEF, Jantje Beton, De Nederlandse GGZ, Het Trimbos-instituut, Sociaal Werk Nederland en KidsRights, het kabinet op om de belangen van kinderen centraal te stellen in de besluitvorming rond de scholensluiting. Het ’10-punten-plan’ was een vervolg op deze oproep. Onder leiding van Unicef en Jantje Beton, zijn er 10 punten uitgewerkt die het mogelijk zouden moeten maken voor basis- en middelbare scholen om een ‘middenweg’ te vinden tussen volledig dicht en open.

Zo pleiten de organisaties bijvoorbeeld voor wekelijkse persoonlijke contactmomenten voor alle kinderen en jongeren en meer aandacht voor het betrekken van kinderen in de besluitvorming. Ook wordt de suggestie gedaan voor een verlenging van de subsidieregeling voor het onderwijs. Het gebruik maken van alternatieve ruimten – bijvoorbeeld leegstaande eventlocaties – zou ook nader onderzocht moeten worden. Hulp inschakelen van deskundige jeugdprofessionals kan ook bijdragen aan het heropenen van de scho­len.

De verenigde organisaties maken zich veel zorgen om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen. Ook zien zij dat het mentaal welzijn van jongeren sterk achteruit gaat. ‘Kinderen hebben school nodig. Niet alleen om te leren, maar ook voor hun sociaal emotionele ontwikkeling en als veilige haven.’ Met name de groep kwetsbare kinderen – bijvoorbeeld die met een vluchtelingachtergrond of met een onveilige thuissituatie – komen steeds verder in de knel. Het 10 puntenplan is vrijdag 29 januari gedeeld met minister Slob en met het kabinet, in de hoop dat er creatiever en uitgebreider wordt nagedacht over hoe scholen wél open kunnen. Inmiddels heeft het kabinet de eerste stappen in die richting gezet.

Directeur Lex Staal van Sociaal Werk Nederland: 'Je kunt natuurlijk niet zeggen dat dit plan echt de doorslag heeft gegegeven bij het besluit van minister Slob, maar ik ben ervan overtuigd dat het wel heeft gehólpen. Sowieso zie je dat er gelukkig steeds meer aandacht komt voor de sociale gevolgen van de coronamaatregelen, zeker voor de jeugd en kwetsbare groepen. En daar zullen we op blijven hameren.'

  • Meer informatie over het plan? Zie de bijlage.

Bijlagen

Lid wordenContact