Cao, arbo & juridische zaken

Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de CAO Sociaal Werk. Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt. Leden met een abonnement op Juridische Zaken Online kunnen vragen stellen over de CAO Sociaal Werk en arbeidswetgeving. Alle actuele informatie over de Cao Sociaal Werk vind je hier op het Arbeidsmarktplatform Sociaal werk werkt.

Meer informatie Minder informatie
2 dagen geleden

IKB en WIA-uitkering

Is er al meer bekend over de verrekening van IKB met een gedeeltelijke WIA-uitkering. Voor nu is het bij werkneemster nog steeds zo dat een uitkering van het IKB leidt tot een korting op de WIA-uitkering. Zijn er mensen met een creatieve oplossing hiervoor? Of zijn er al vorderingen in de afspraken met...
4 weken geleden

Vitaliteitsuren maximaal 5 jaar sparen?

In de Cao staat niets over de maximale termijn van het sparen van vitaliteitsuren.  Op de website van Sociaal Werk Nederland zie ik staan dat deze uren maximaal 5 jaar gespaard mogen worden. Waar is dit op gebaseerd? En wat is nu waarheid?  Alvast bedankt voor reacties! 
4 maanden geleden

Corona virus opnemen in de RI&E

Ik las over de aanvulling in het Arbobesluit dat het coronavirus als nieuw risico opgenomen moet worden in de RI&E en dat de Inspectie van SzW hier op zou controleren. Is er binnen de branche wellicht een vragenlijst of leidraad beschikbaar waarmee ik dit als Preventie medewerker zelf kan toevoegen in...
4 maanden geleden

ORT uitbetaling over verlof

Hi,  Weten jullie of er ook ORT uitbetaald moet worden over het bovenwettelijk verlof en vitaliteitsverlof? Ik dacht dat het volgende van toepassing is:  Met de invoering van de ORT en het berekenen van ORT rechten over ORT is aangegeven dat dit uitsluitend geldt voor het wettelijk verlof....
4 maanden geleden

Vraagje over aanpassing arbeidsduur na ouderschapsverlof

Goedemiddag, Kunnen jullie ons helpen met de volgende vraag? Wat is de regelgeving voor het aanpassen van de arbeidsduur na genoten ouderschapsverlof? Een medewerker neemt gedurende 12 maanden, 8 uur p/week ouderschapsverlof op (en werkt dan 24 uur). Voor de 8 uur ontvangt zij de vergoeding van...
5 maanden geleden

Vitaliteitsuren, verlofuren en bovenwettelijke uren

Ik dacht dat ik het allemaal begreep, maar ga nu toch weer twijfelen. Medewerker is tussen 57, werkt 36 uur. Wat en hoe krijgt verlofuren? Nu krijgt hij volgens verlofapp van Rework: 144 verlofuren 26 bovenwettelijke uren Maar hoe zit dat nu met de 36 vitaliteitsuren, moeten die er ook bij...
5 maanden geleden

Gebruik van uitloopschaal U1 en U2

Zijn er ervaringen met het gebruik van de uitloopschalen U1 en U2. De cao is hierin niet concreet. In de cao vind ik hierover het volgende: "Beoordelingsregeling en uitloopschalen Deze uitloopschalen en afspraken over een beoordelingsregeling leiden in de praktijk tot verwarring. De tekst wordt...
ContactLid worden