Vraag & Antwoord

Snel antwoord op al je vragen

Vragen staat vrij. Let op: Met een JZO-abonnement kunt u juridische vragen stellen aan JZO.

Doorbetaling ORT tijdens opname verlof

In de CAO tekst staat: een werknemer die structureel onregelmatig werkt ontvangt een onregelmatigheidstoeslag bij opname van verlof dat de werknemer op grond van de CAO krijgt. (artikel 6.12 B-3) Betekent dit dat een werknemer welke volgens rooster vast op zaterdag werkt tijdens verlof op zaterdag...

Vakbondscontributie

Een medewerker geeft aan dat er recht is op de teruggave (of gedeeltelijke)  van de vakbondscontributie. Klopt het dat dit niet terug te vinden is in het CAO?

Reintegratie tweede spoor

Goedemorgen,  In hoofdstuk 7.9 B1 wordt gesproken over 85% loondoorbetaling in het tweede ziektejaar. De eerste bullet legt echter niet specifiek uit wat het uitvoeren van op re-integratie gerichte werkzaamheen zoals opgenomen in een re-integraptieplan inhoudt.  Hebben jullie hier wel eens mee te...

Verplichte scholing Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Hallo allen, per 1 augustus 2022 gaat de nieuwe wet in (Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden). Weet iemand of BBL-trajecten ook onder verplichte scholing valt? Met andere woorden; of het BBL-traject volledig door de werkgever vergoed moet worden n.a.v. de...

Wijzigt er door de gewijzigde wetgeving in de regeling ouderschapsverlof in augustus 2022 iets in de cao regeling?

Hoe om te gaan met de gewijzigde wetginving m.b.t. ouderschapsverlof?

Inzet ervaringsdeskundigen in individueel hulpverleningsproces (AMW)

Bij Farent draaien we op dit moment een pilot waarin we onderzoeken wat de meerwaarde is van de inzet van ervaringsdeskundigen in het individuele hulpverleningsproces (AMW) en wat de voorwaarden zijn waaronder deze meerwaarde tot stand komt. We zijn erg benieuwd of andere sociaal werk organisaties...

Loopbaanbudget

Hoe gaan jullie om met loopbaanbudget in verhouding tot scholingsbudget van de organisatie? Zijn er afspraken over wat er vanuit loopbaanbudget moet en wat er vanuit scholingsbudget van de organisatie kan? Of leggen mensen een bepaald percentage van de kosten in vanuit loopbaanbudget en mogen ze de rest...

Vacature: startend sociaalraadsvrouw- / man Sociaal Raadslieden Zeist

Sociaal Raadslieden Zeist zoekt met onmiddelijke ingang startend sociaal raadsvrouw-/man voor +/- 16 uur per week. Zie voor meer informatie: Vacature Startend sociaal raadsman/ -vrouw | Sociaal Raadslieden Zeist
Lid wordenContact