Cao, arbo & juridische zaken

Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de CAO Sociaal Werk. Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt. Leden met een abonnement op Juridische Zaken Online kunnen vragen stellen over de CAO Sociaal Werk en arbeidswetgeving. Alle actuele informatie over de Cao Sociaal Werk vind je hier op het Arbeidsmarktplatform Sociaal werk werkt.

Meer informatie Minder informatie

Overnemen Loopbaanbudget

Goedemiddag, binnenkort start bij ons een nieuwe collega. Zij heeft het verzoek aan ons gedaan om het opgebouwde loopbaanbudget van haar huidige werknemer over te nemen. Dit is wat ons betreft akkoord, maar ik heb dit nog niet eerder aan de hand gehad. Hoe gaat dit in de praktijk? Moeten wij dit...

Langdurig zorgverlof terug betalen na uit dienst?

In de cao staat bij ouderschapsverlof specifiek benoemd dat het terugbetaald dient te worden bij uit dienst aanvraag door werknemer. Echter bij zorgverlof kan ik het niet vinden. Betekend dat dat dit niet terugbetaald hoeft te worden?

Verlofsparen in Eindbod CAO Sociaal Werk 2021-2023

Er wordt aangegeven dat maximaal 100 weken verlof gespaard kunnen worden. Houdt dat in dat het wettelijk verlof niet meer vervalt na 1,5 jaar? Bovenwettelijk verlof en aangekocht verlof blijven staan tot die 100 weken zijn bereikt?

Een medewerker geeft aan dat er recht is op de teruggave (of gedeeltelijke) van de vakbondscontributie. Klopt het dat dit niet terug te vinden is in het CAO?

Deze vraag is eerder gesteld leesik, maar ik zie geen reactie. Nu meen ik te weten dat de vakbondscontributie kan worden verrekend met de werkkostenregeling. Klopt dat?

WBTR en arbeidsovereenkomst Directeur-bestuurder

Is er een voorbeeld overeenkomst gemaakt of heeft er een organisatie al een overeenkomst opgesteld omtrent de WBTR en de arbeidsovereenkomst voor een directeur-bestuurder dan zou ik graag informatie willen ontvangen.m.schaap@vanhoutenenco.nl

voorbeeldovereenkomst nevenactiviteiten, tweede baan

Dag, Wanneer jullie collega's een tweede baan accepteren, nevenwerkzaamheden gaan doen of een eigen bedrijf starten, sluiten jullie dan een overeenkomst af? En zo ja, heeft iemand een voorbeeld voor mij?

IKB en fiscaal voordeel fiets

op de site van de overheid 'p-direct' lees ik dat rijksambtenaren met fiscaal voordeel (oa) een fiets kunnen aanschaffen. Geldt dit ook voor 'ons' IKB?

Opname Loopbaanbudget

Een medewerker gaat in 2021 een opleiding volgen t.w.v. 3600 euro.  Startdatum augustus, einddatum 1 november 2021. De opleiding wordt bestaald door aanwending van het huidige loopbaanbudget ter grootte van 1800 euro. Mag de medewerker de toekomstige opbouw van het LBB in 2021 (periode augustus tm...

IKB en WIA-uitkering

Is er al meer bekend over de verrekening van IKB met een gedeeltelijke WIA-uitkering. Voor nu is het bij werkneemster nog steeds zo dat een uitkering van het IKB leidt tot een korting op de WIA-uitkering. Zijn er mensen met een creatieve oplossing hiervoor? Of zijn er al vorderingen in de afspraken met...

Vitaliteitsuren maximaal 5 jaar sparen?

In de Cao staat niets over de maximale termijn van het sparen van vitaliteitsuren.  Op de website van Sociaal Werk Nederland zie ik staan dat deze uren maximaal 5 jaar gespaard mogen worden. Waar is dit op gebaseerd? En wat is nu waarheid?  Alvast bedankt voor reacties! 
Lid wordenContact