Cao, arbo & juridische zaken

Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de CAO Sociaal Werk. Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt. Leden met een abonnement op Juridische Zaken Online kunnen vragen stellen over de CAO Sociaal Werk en arbeidswetgeving. Alle actuele informatie over de Cao Sociaal Werk vind je hier op het Arbeidsmarktplatform Sociaal werk werkt.

Meer informatie Minder informatie

Nieuws

Nieuws |

Stand van zaken actualisatie functiegebouw

In het cao-akkoord is afgesproken om het functiegebouw van de Cao Sociaal Werk te actualiseren. Het huidige functiegebouw dateert van begin...

Nieuws |

Cao-uitleg Ouderschapsverlofregeling

We merken dat er tijdens de OPOF een misverstand is opgetreden bij de uitleg van het cao-artikel over de vergoeding van het ouderschapsverlof....

Blogs

Informatieplicht werkgevers bij vervallen vakantiedagen

Blog van de AWVN, Algemene Werkgeversvereniging Nederland

Blog: Zelftesten op de werkvloer

Interessante blog van De Koning Vergouwen advocaten te Amsterdam:

Kennisbank

Salaristabellen cao 2021 - 2023

Salaristabellen cao 2021 - 2023

Cao 2021-2023

Tekst cao 2021 - 2023

Vraag & Antwoord

Verplichte scholing Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Hallo allen, per 1 augustus 2022 gaat de nieuwe wet in (Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden). Weet iemand of BBL-trajecten ook onder verplichte scholing valt? Met andere woorden; of het BBL-traject volledig door de werkgever vergoed moet worden n.a.v. de...
Lid wordenContact