Nieuwsoverzicht

Laatste nieuws

Nieuws |

Maarten Bockting: 'Sociaal raadslieden weten de juiste paadjes te bewandelen'

Maarten won in dit jaar de eerste Sociaal Raadslieden Award: een prijs voor de sociaal raadsman of -vrouw die een voorbeeld is voor collega's...

Nieuws |

Geef je mening over subsidieregeling inzet statushouders

Om werkgevers te ondersteunen bij het duurzaam in dienst nemen van statushouders, biedt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

Nieuws |

Nieuw: leidraad consultatiefunctie ggz door het sociaal domein

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt om de samenwerking tussen huisarts, sociaal werk en de ggz te verbeteren. Zo moet...

Nieuws |

Uitkomsten verkenning ‘Samenwerking medisch en sociaal domein’

In landelijke akkoorden als IZA, GALA, WOZO en de Hervormingsagenda Jeugd wordt bepleit om het beroep op zorg te verminderen door een betere...

Nieuws |

Werkwijze voor regionale Mentale gezondheidsnetwerken gepubliceerd

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat elke regio een Mentale gezondheidsnetwerk krijgt. Huisartsen, sociaal werk en ggz werken...

Nieuws |

Praat vandaag over morgen, ook in de wijk

Je hebt de tv-commercial misschien al langs zien komen: de Rijksoverheid is deze week een campagne gestart om 60-plussers bewust te maken van...

Nieuws |

Sociaal werk onder druk: ‘De overheid schiet in eigen voet’

Het overheidsbeleid is erop gericht de sociale basis te versterken. Maar intussen zitten veel sociaalwerkorganisaties in de knel door...

Nieuws |

Ethics Filmservice: leren en reflecteren aan de hand van film

Sociaal werkers zijn betrokken professionals. Maar die betrokkenheid kan ook voor blinde vlekken zorgen. Samen reflecteren op maatschappelijke...

Nieuws |

Meld je aan voor online vragenuurtjes IZA en WOZO

Op landelijk, regionaal en lokaal niveau wordt er hard gewerkt om de ambities vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het programma Wonen,...

Nieuws |

Save the date: Algemene Ledenvergadering 29 mei 2024

De voorjaars-Algemene Ledenvergadering komt eraan. Reserveer de datum vast in je agenda: woensdag 29 mei a.s. vanaf 10:00 uur. Op de agenda...