Themaoverzicht

Bedrijfsvoering & Financiering

Arbeidszaken & Ondernemerschap

Een sterke branche vraagt om gezonde bedrijven met een goede bedrijfsvoering. Als brancheorganisatie draagt Sociaal Werk Nederland daaraan bij door onze leden te informeren over bijvoorbeeld financieringsbronnenen fiscaliteit. Speciale aandacht is er voor aanbesteden en de relatie met gemeenten (inkoopmodellen), want die relatie is cruciaal voor effectief sociaalwerk. We pleiten voor goede en heldere afspraken en werken samen met relevante partijen aan instrumenten om dit te bevorderen. Om organisaties financieel gezond te houden laten we financiële kengetallen ontwikkelen. Daarnaast stellen we adviezen op over hoe om te gaan met financiële uitdagingen, ontwikkelingen en tegenslagen.

Nieuwsbericht

Update vennootschapsbelasting: Sociaal Werk Nederland in gesprek met de Belastingdienst

Op 21 juli 2020 geplaatst door

Sociaal Werk Nederland heeft op donderdag 16 juli jl. een verkennend overleg gevoerd met de Belastingdienst en een vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën. Het doel is om te komen tot afspraken over het wegnemen van onduidelijkheden en onzekerheden ten aanzien van de vennootschapsbelastingpositie van sociaalwerkorganisaties.

Dit initiatief van Sociaal Werk Nederland kon rekenen op waardering van de Belastingdienst. De komende weken wordt het overleg voortgezet. Er is Sociaal Werk Nederland veel aan gelegen - maar niet tegen elke prijs - om de onduidelijkheden en onzekerheden weg te nemen. De huidige situatie kan leiden tot cumulatieve financiële risico’s voor sociaalwerkorganisaties en veel bureaucratische rompslomp. Sociaal Werk Nederland houdt u op de hoogte.

Bron: Sociaal Werk Nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten