Nieuwsbericht

Update vennootschapsbelasting: Sociaal Werk Nederland in gesprek met de Belastingdienst

21 juli 2020 | 1 minuut lezen

Sociaal Werk Nederland heeft op donderdag 16 juli jl. een verkennend overleg gevoerd met de Belastingdienst en een vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën. Het doel is om te komen tot afspraken over het wegnemen van onduidelijkheden en onzekerheden ten aanzien van de vennootschapsbelastingpositie van sociaalwerkorganisaties.

Dit initiatief van Sociaal Werk Nederland kon rekenen op waardering van de Belastingdienst. De komende weken wordt het overleg voortgezet. Er is Sociaal Werk Nederland veel aan gelegen - maar niet tegen elke prijs - om de onduidelijkheden en onzekerheden weg te nemen. De huidige situatie kan leiden tot cumulatieve financiële risico’s voor sociaalwerkorganisaties en veel bureaucratische rompslomp. Sociaal Werk Nederland houdt u op de hoogte.

Lid wordenContact