Publicaties

WRR-rapport: Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak

De Nederlandse zorg presteert over het algemeen goed, maar er zijn in delen van de zorg grote knelpunten. Om kwaliteit...

Handreiking Kwaliteitskaders en -standaarden Inkoop Sociaal Domein

Handreiking Kwaliteitskaders en -standaarden Inkoop Sociaal DomeinHandreiking Kwaliteitskaders en -standaarden Inkoop Sociaal Domein

Staatssteun: welk risico loopt sociaal werk?

De onderstaande casus zet factoren uiteen die het risico op staatssteun voor sociaal werk verminderen.

Het Nieuwe Contracteren

Vergroot je impact dankzij opgave- en gebiedsgericht contracteren in het sociaal domein

De toekomst van peuterwerk

Het verslag van de strategiebijeenkomst van het Landelijk Overleg Peuterspeelzaalwerk, met als thema De toekomst van peuterwerk in het sociaal domein.

Adviestabel VNG ouderbijdragen 2018 peuterwerk beschikbaar

De VNG-adviestabel voor ouderbijdragen voor het peuterwerk 2018 is beschikbaar. De tabel is afgestemd op de Landelijke Kinderopvangtoeslagentabel voor 2018. In de bijlage vindt u...

Kennisdossier inkoopbeleid clientorganisaties

Met dit kennisdossier geeft Aandacht voor Iedereen handvatten aan Wmo-raden en cliƫntenorganisaties zodat zij een zo goed mogelijk gesprekspartner zijn voor de gemeenten over het...

Tabel ko toeslagen 2014 beschikbaar

Het subsidiabele uurtarief voor kinderopvang voor 2014 is vastgesteld op 6,70 euro.

Handreiking beperking Frictiekosten

In deze handreiking worden denkrichtingen om de frictiekosten te beperken gepresenteerd. Deze handreiking gaat niet in op hoe frictiekosten berekend.
Lid wordenContact