Publicatie

Rapport: Sociale kwaliteit voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte

5 maart 2024 | 1 minuut lezen

Uit het onderzoek komen een aantal werkzame factoren naar boven die de sociale kwaliteit voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte bevorderen. Kleinschalige informele omgevingen geven jongeren meer vrijheid en er is meer ruimte voor individuele aandacht en ondersteuning. Jongeren voelen zich meer gelijkwaardig aan andere jongeren en professionals. Het zelfvertrouwen wordt hierdoor vergroot en in een kleinschalige informele omgeving kunnen jongeren meer hun sociale vaardigheden ontwikkelen. Continuïteit in begeleiding is belangrijk ook als begeleidingstrajecten zijn afgerond. Jongeren gedijen bij vaste contacten, structuur en voorspelbaarheid.

Peersupport en inzet van ervaringsdeskundigheid van jongeren zelf kan meer ingezet worden. Jongeren voelen zich meer begrepen door peers met gelijksoortige ervaringen, ook hierdoor neemt hun zelfvertrouwen toe. Ervaringsdeskundigen zijn rolmodellen. Ervaringen delen helpt jongeren bij het opbouwen van sociale intereacties en vriendschappen. Bij sociale ondernemingen is te zien dat er veel meer gekeken wordt naar talentontwikkeling en het opdoen van positieve ervaringen. Dit vergroot het zelfinzicht bij jongeren en ze raken gemotiveerd.

Het zijn werkzame factoren die vanuit het jongerenwerk worden georganiseerd. Een aantal voorbeelden van dit soort kleinschalige omgevingen staan beschreven in de inspiratiebundel.

1 document toegevoegd