Nieuwsoverzicht

FAQ corona en sociaal werk

Sociaal Werk Nederland krijgt deze periode vaak dezelfde vragen binnen. Dat is begrijpelijk, veel leden worstelen met dezelfde dilemma’s. Daarom hebben we een FAQ samengesteld.

417

Corona-aanpak: meer ruimte voor sociaal werk en oproep aan jongeren(werkers)

Ruimte voor dagbesteding tot max 30 personen excl personeel; meer lucht voor organiseren van ontmoeting en de oproep om met kinderen en jongeren in gesprek te gaan over wat zij nodig hebben.

531

Zicht op de samenleving in coronatijd

Het Sociaal Cultureel Planbureau beschrijft de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis op de samenleving.

61

Maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen - SCPrapport

Het SCP moet met onafhankelijke wetenschappelijke kennis bijdragen aan beleid op sociaal en cultureel terrein, en heeft de maatregelen bij de aanpak van de Coronapandemie op de terreinen die het...

73

VWS stelt half miljoen beschikbaar voor ‘verveelde’ jeugd

Het ministerie van VWS stelt per direct 500.000 euro beschikbaar voor jongerenprojecten om verveling in corona-tijd tegen te gaan. Gemeenten met minder dan 60.000 inwoners komen in aanmerking.

863

Werkgroep-Halsema: ‘Coronacrisis leidt tot grote sociale problemen.’

De al kwetsbare groepen worden het hardst getroffen, terwijl er nieuwe kwetsbare groepen bijkomen, blijkt uit rapport. Ook Sociaal Werk Nederland leverde input.

632

Uitbreiding testbeleid

Het testbeleid wordt per 18 mei 2020 uitgebreid. Ook (vrijwillige) zorgverleners die aan kwetsbare mensen thuis zorg verlenen komen daarvoor nu in aanmerking.

150

Vernieuwde rekentool NOW

Nu inzichtelijk is wat de verwachte subsidie wordt (nacalculatie), is het mogelijk om correcties in te vullen op maandbasis of vier-weken basis.

75

Nieuwe cijfers: neerslachtiger, meer slaapproblemen en gedachten aan de dood door corona

Sociaal werkers kunnen hier in buurten een belangrijke rol gaan vervullen; ze lopen nu immers ook al de gaten dicht omdat de GGZ nog maar mondjesmaat werkt.

97

Lilian Linders: vraagverlegenheid in het nieuwe normaal

Tijdens deze coronacrisis schittert de hulpbereidheid door aanwezigheid. Daarbij blijkt het aanbod de vraag ruimschoots te overstijgen. Dat pleit voor duurzame aanwezigheid van sociaal werk in de wijk

172
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten