Nieuwsoverzicht

Laatste nieuws

Nieuws |

Prinsjesdag 2022: wat betekenen de plannen voor sociaal werk?

Vanmiddag sprak koning Willem-Alexander de Troonrede uit en heeft het kabinet de Miljoenennota gepresenteerd met daarin de belangrijkste...

Nieuws |

Toekomstbestendige arbeidsmarkt omvat zorg én welzijn

Actie is geboden om op de korte en lange termijn voldoende goed personeel te hebben. Dit geldt zowel voor zorg en welzijn in de breedte, als...

Nieuws |

Opinie: Naar een echt integraal zorgakkoord

Na intensief overleg tekenden afgelopen vrijdag bijna alle betrokken zorgpartijen het Integraal Zorgakkoord (IZA). Alleen de Landelijke...

Nieuws |

Koopkrachtpakket kabinet: een goede eerste stap

Met een injectie van zo'n 17 miljard euro gaat het kabinet de koopkrachtcrisis met grof geschut te lijf, melden diverse media vanuit de gelekte...

Nieuws |

In de sociale basis: Leren, sturen en verantwoorden - advies en gespreksmodel

Dit hele praktische onderzoek geeft concrete adviezen en een gespreksmodel voor het expliciete gesprek tussen gemeente en...

Nieuws |

Door rechter opgelegde betalingsregeling alleen als stok achter de deur

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR / Sociaal Werk Nederland) is gevraagd hun visie te geven op het concept-wetsvoorstel dat de...

Nieuws |

Bijzondere kortingen en voordelen voor leden Sociaal Werk Nederland

Er zijn talloze redenen om lid te zijn van een brancheorganisatie als Sociaal Werk Nederland. Denk aan de versterking en profilering van de...

Nieuws |

Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland, reikt Hannie Schaftprijs 2022 uit

Maarten Krukkert, student Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, heeft de Hannie Schaftprijs 2022 gewonnen met zijn werkstuk ‘Kunst in...

Nieuws |

Save the date: Landelijke conferentie kinder- en jongerenwerk


Noteer alvast in de agenda: 24 november is dé landelijke conferentie kinder- en jongerenwerk. Bevestigde sprekers zijn onder andere...

Nieuws |

Interview wethouder Tilburg, pleitbezorger van een krachtige sociale basis

De Tilburgse wethouder Esmah Lahlah is fervent pleitbezorger van een krachtige sociale basis, omdat het bijdraagt aan bestaanszekerheid. Dat...