Activiteit

Roadshow ‘Zo doen we dat’ – Ede

06 apr
Donderdag 6 april 2023
10:00 tot 17:00
Bijeenkomst
4 minuten lezen

Voor de regio’s Overijssel en Gelderland

Leefbare en vitale wijken vragen om een samenspel tussen wonen, zorg en welzijn. Hoe kom je tot een succesvolle samenwerking? Namens de maatschappelijke coalitie leefbare en vitale wijken vanuit de Actieagenda Wonen nodigen we je uit voor de roadshow ‘Zo doen we dat’, waarin we dit in vijf bijeenkomsten samen verkennen. De vijfde, afsluitende regiobijeenkomst vindt plaats op donderdag 6 april a.s. in congrescentrum De ReeHorst in Ede.

Programma: debat en praktijk
Elke regiobijeenkomst start met een plenair debat tussen bestuurders over de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden om tot een succesvolle samenwerking te komen. In Ede zijn dit o.a. Anneke Westerlaken (ActiZ) en een bestuurder namens Stedennetwerk G40. In het debat komen zeven leidende principes aan bod die de coalitie in 2022 vanuit een reeks webinars heeft gedestilleerd.

Vanuit praktijkvoorbeelden gaan we vervolgens in ‘werkateliers’ aan de slag met jouw eigen samenwerkingsvraagstukken waarbij inwoners centraal staan of die te maken hebben met ontschotte financiering. In Ede staan de volgende twee projecten centraal:

Werkatelier Devoot samenwerken in Nijmegen
De Moderne Devoten zijn in Nijmegen bestuurders en professionals van woningcorporaties, zorgaanbieders en de gemeente die met elkaar een droom waarmaken van een buurt waarin iedereen meetelt en gezien wordt, en waarin vragers van ondersteuning of zorg ook dragers voor anderen zijn. Hoe ver zijn deze Moderne Devoten en wat werkt er in hun aanpak? En hoe werk je samen met je partners? Daarover gaat dit werkatelier, inclusief een presentatie over de Samenwerkwijze die is ontwikkeld vanuit De Ruwaard in Oss. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over hoe landelijke programma’s zoals het IZA, WOZO, GALA en Een thuis voor iedereen zo kunnen worden opgepakt zodat het de samenwerking echt in beweging zet, met en voor de burgers voor wie we het doen. Hoe kom je van klein naar groot, van denken naar doen? Je gaat weg met handvatten waar je gelijk mee aan de slag kunt.

Werkatelier Waardigheid en trots in Ede
Zorgorganisatie Opella vindt dat klanten geen last moeten hebben van schotten in de financiering van zorg. De organisatie neemt deel aan één van de drie experimenten die plaatsvinden onder de noemer domeinoverstijgende samenwerking. Volgens Tessa van der Valk, secretaris Raad van Bestuur van Opella, is domeinoverstijgend werken nu de reguliere werkwijze. Met als uitgangspunt: goede zorg voor kwetsbare ouderen, zodat zij in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Het resultaat mag er zijn, zo blijkt uit evaluatieonderzoek. Kwetsbare ouderen kunnen beter hun eigen leven leiden door samenwerking over de domeingrenzen van het zorgstelsel. En, niet onbelangrijk: domeinoverstijgend bespaart veel kosten. Het experiment in Ede ging begin 2018 van start. Hierin werkt Opella samen met de gemeente Ede en Menzis (zorgverzekeraar en zorgkantoor). In Ede zijn er arrangeurs, wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie die ook Wmo-middelen mogen indiceren. Dagbesteding bijvoorbeeld, of hulp bij het huishouden. Ze gaan in gesprek met klanten en mantelzorgers, met als inzet: wat zijn hun behoeften en welke mogelijkheden zijn er nog om langer thuis te blijven wonen als dat de wens is? De arrangeurs kijken met klanten mee vooruit en helpen hen de regie te voeren. Inmiddels wordt deze aanpak ook toegepast in de samenwerking met woningbouwcorporatie Woonstede, waarbij gekeken wordt naar hoe mensen langer op een goede manier in een seniorencomplex kunnen wonen.

Middagprogramma door BZK
Je bent van harte welkom om ook het middagprogramma bij te wonen, verzorgd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Onder de titel ‘Samen aan de slag met volkshuisvesting’ staat de Nationale Woon- en Bouwagenda centraal. Deze agenda schetst de kaders om het volkshuisvestingsvraagstuk integraal aan te pakken. Dit vraagt een collectieve inspanning van o.a. gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorg- en marktpartijen.

Voor wie?
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders, managers, strategen en programmamanagers in wonen, zorg en welzijn die domein-overstijgend nauwer willen samenwerken of dit al doen.

Wanneer?
De bijeenkomst vindt plaats van 10.00 tot 12.00 uur, met optioneel het middagprogramma verzorgd door het ministerie van BZK (van 12.00 tot 17.00 uur). Volg je beide dagdelen, dan is een lunch inbegrepen.

Kosten?
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden
Klik hier om je aan te melden. Onder ‘Datum en locatie’ selecteer je de bijeenkomst die je wil bijwonen. Onder ‘Aanvullende informatie’ kun je vervolgens aangeven of je naast het Zo doen we dat-ochtendprogramma ook het BZK-middagprogramma wil volgen.

Het aantal deelnemers per regiobijeenkomst is beperkt, dus meld je op tijd aan!

Meer bijeenkomsten in de roadshow
Bekijk ook de andere vier regiobijeenkomsten:

Over de maatschappelijke coalitie leefbare en vitale wijken
Vanuit de Actieagenda Wonen nam een brede maatschappelijke coalitie vanuit wonen, zorg en welzijn samen met Platform31 begin 2022 het initiatief voor het digitale magazine ’Zo doen we dat’, waarin twaalf sterke praktijkvoorbeelden van samenwerking zijn uitgewerkt. Vier van deze voorbeelden zijn vervolgens in webinars nader belicht. De coalitie bestaat uit ActiZ, Aedes, de Nederlandse ggz, Divosa, G40, MIND, Sociaal Werk Nederland, Valente, VNG en de Woonbond. Het ministerie van BZK onderschrijft het belang van de brede samenwerking en ondersteunt het initiatief.


Beeld: Peter_ via Unsplash

Locatie

Bennekomseweg 24
6717LM Ede
Nederland