Activiteit

Roadshow ‘Zo doen we dat’ – Amsterdam

28 maa
Dinsdag 28 maart 2023
10:00 tot 17:00
Bijeenkomst
3 minuten lezen

Voor de regio’s Noord-Holland, Flevoland en Utrecht

Leefbare en vitale wijken vragen om een samenspel tussen wonen, zorg en welzijn. Hoe kom je tot een succesvolle samenwerking? Namens de maatschappelijke coalitie leefbare en vitale wijken vanuit de Actieagenda Wonen nodigen we je uit voor de roadshow ‘Zo doen we dat’, waarin we dit in vijf bijeenkomsten samen verkennen. De tweede regiobijeenkomst vindt plaats op dinsdag 28 maart a.s. in het Rosarium in Amsterdam.

Programma: debat en praktijk
Elke regiobijeenkomst start met een plenair debat tussen bestuurders over de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden om tot een succesvolle samenwerking te komen. In Amsterdam zijn dit o.a. Ineke van Hooff (voorzitter Valente) en Isabel Joosten (MT-lid inclusieve Samenleving, portefeuille Gezond Leven, VNG). In het debat komen zeven leidende principes aan bod die de coalitie in 2022 vanuit een reeks webinars heeft gedestilleerd.

Vanuit praktijkvoorbeelden gaan we vervolgens in ‘werkateliers’ aan de slag met jouw eigen samenwerkingsvraagstukken waarbij inwoners centraal staan of die te maken hebben met ontschotte financiering. In Amsterdam staan de volgende twee projecten centraal:

Werkatelier Leefbaar en veilig Hoorn
In de gemeente Hoorn staat de leefbaarheid in bepaalde wijken met veel sociale huurwoningen en een hoge mutatiegraad onder druk. De gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie werken daarom in partnerschap aan een leefbaar en veilig Hoorn. De betrokken partijen werken preventief, aan een daadkrachtige aanpak tegen overlast, samen met betrokken bewoners. De samenwerking is ook gericht op het creëren van een gezamenlijke waakvlamfunctie in de wijken. Laat je inspireren door deze casus en ga in gesprek met de samenwerkingspartners. Wat kunnen we oplossen in de regio en waar zijn landelijke oplossingen voor nodig?

Werkatelier BuurtBalans in Amsterdam
In BuurtBalans werken corporaties, de gemeente en zorginstellingen samen om kwetsbare groepen in de wijk en de buurt beter te kennen. Dit doen ze door kennis en informatie op elkaar af te stemmen om zo beter in beeld te krijgen waar de echte kwetsbaarheid in de wijk zit. Deze samenwerking is gericht op het verbeteren van leefbaarheid.

Middagprogramma door BZK
Je bent van harte welkom om ook het middagprogramma bij te wonen, verzorgd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Onder de titel ‘Samen aan de slag met volkshuisvesting’ staat de Nationale Woon- en Bouwagenda centraal. Deze agenda schetst de kaders om het volkshuisvestingsvraagstuk integraal aan te pakken. Dit vraagt een collectieve inspanning van o.a. gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorg- en marktpartijen.

Voor wie?
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders, managers, strategen en programmamanagers in wonen, zorg en welzijn die domein-overstijgend nauwer willen samenwerken of dit al doen.

Wanneer?
De bijeenkomst vindt plaats van 10.00 tot 12.00 uur, met optioneel het middagprogramma verzorgd door het ministerie van BZK (van 12.00 tot 17.00 uur). Volg je beide dagdelen, dan is een lunch inbegrepen.

Kosten?
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden
Klik hier om je aan te melden. Onder ‘Datum en locatie’ selecteer je de bijeenkomst die je wil bijwonen. Onder ‘Aanvullende informatie’ kun je vervolgens aangeven of je naast het Zo doen we dat-ochtendprogramma ook het BZK-middagprogramma wil volgen.

Het aantal deelnemers per regiobijeenkomst is beperkt, dus meld je op tijd aan!

Meer bijeenkomsten in de roadshow
Bekijk ook de andere vier regiobijeenkomsten:

Over de maatschappelijke coalitie leefbare en vitale wijken
Vanuit de Actieagenda Wonen nam een brede maatschappelijke coalitie vanuit wonen, zorg en welzijn samen met Platform31 begin 2022 het initiatief voor het digitale magazine ’Zo doen we dat’, waarin twaalf sterke praktijkvoorbeelden van samenwerking zijn uitgewerkt. Vier van deze voorbeelden zijn vervolgens in webinars nader belicht. De coalitie bestaat uit ActiZ, Aedes, de Nederlandse ggz, Divosa, G40, MIND, Sociaal Werk Nederland, Valente, VNG en de Woonbond. Het ministerie van BZK onderschrijft het belang van de brede samenwerking en ondersteunt het initiatief.


Beeld: Red Morley Hewitt via Unsplash

Locatie

Amstelpark 1
1083HZ Amsterdam
Nederland