Activiteit

Roadshow ‘Zo doen we dat’ – Leeuwarden

04 apr
Dinsdag 4 april 2023
10:00 tot 17:00
Bijeenkomst
4 minuten lezen

Voor de regio’s Drenthe, Groningen en Friesland

Leefbare en vitale wijken vragen om een samenspel tussen wonen, zorg en welzijn. Hoe kom je tot een succesvolle samenwerking? Namens de maatschappelijke coalitie leefbare en vitale wijken vanuit de Actieagenda Wonen nodigen we je uit voor de roadshow ‘Zo doen we dat’, waarin we dit in vijf bijeenkomsten samen verkennen. De vierde regiobijeenkomst vindt plaats op dinsdag 4 april a.s. in het Westcord WTC Hotel in Leeuwarden.

Programma: debat en praktijk
Elke regiobijeenkomst start met een plenair debat tussen bestuurders over de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden om tot een succesvolle samenwerking te komen. In Leeuwarden zijn dit Lex Staal (directeur-bestuurder Sociaal Werk Nederland), Esmé Wiegman (directeur Valente), Johan Brongers (bestuurder Tintengroep) en Linda de Boer (concern manager Meedoen & Werk bij gemeente Assen). In het debat komen zeven leidende principes aan bod die de coalitie in 2022 vanuit een reeks webinars heeft gedestilleerd.

Vanuit praktijkvoorbeelden gaan we vervolgens in ‘werkateliers’ aan de slag met jouw eigen samenwerkingsvraagstukken waarbij inwoners centraal staan of die te maken hebben met ontschotte financiering. In Leeuwarden staan de volgende twee projecten centraal:

Werkatelier Skaeve Huse in Groningen
De gemeente Groningen heeft de intentie uitgesproken een tijdelijke woonvorm te realiseren volgens het van oorsprong Deens concept van Skaeve Huse: bestemd voor mensen met complexe (psychiatrische en/of verslavings)problematiek, die niet passen in de bestaande vormen van wonen, maar waarbij wonen wel de sleutel tot succes is. De gemeente trekt hier op met zes zorginstellingen en woningcorporatie Lefier. Er spelen uiteenlopende belangen. Aan de ene kant de behoefte om te voorzien in deze bijzondere woonvorm en de zorg voor een kwetsbare doelgroep. En aan de andere kant het belang van omwonenden en de wijde omgeving, die fel tegen zijn, zich onveilig voelen en geen vertrouwen hebben in de gemeente. In het werkatelier komen de weerbarstigheden van de praktijk op verschillende niveaus samen. Leerzaam en intensief. Herstel van vertrouwen is noodzakelijk, wil er op termijn sprake zijn van sociale inclusie, wat een belangrijk aspect is om de woonvorm tot een succes te maken. Hoe kunnen de samenwerkende organisaties het vertrouwen met bewoners herstellen? Het is een unieke kans om met elkaar oplossingsstrategieën te bespreken.

Werkatelier Mijn Buurt Assen
Mijn Buurt Assen (MBA) is een samenwerkingsverband tussen gemeente Assen, woningcorporatie Actium en welzijnsorganisatie Vaart Welzijn (onderdeel van Tintengroep). MBA realiseert in heel Assen projecten waarin gewerkt wordt aan leefbare, veilige en sterke buurten. Per jaar worden er zo’n 150 initiatieven gehonoreerd en onlangs is de samenwerking voor nog eens vier jaar verlengd. Voor het stimuleren van bewonersparticipatie en leefbaarheidsprojecten is gezamenlijk budget beschikbaar. Tijdens het werkatelier hoor je welke wijken MBA heeft geprioriteerd en waarom, wat het MBA doet in de andere wijken en waarom de drie partijen kozen voor een ‘lichte’ samenwerkingsvorm. Andere vragen die aan de orde komen zijn hoe MBA extra budget heeft vrijgemaakt en voor welke doelen, hoe de betrokkenheid van de bewoners daarbij is georganiseerd en welke impact deze integrale en gebiedsgerichte financiering heeft op de leefbaarheid en veiligheid van een wijk. Johan Brongers (bestuurder Tintengroep), Jan Broekema (wethouder gemeente Assen) en Bas de Leeuw (programmaleider wijken bij woningcorporatie Actium) gaan het gesprek aan over de samenwerking, de behaalde resultaten en de impact van integrale en gebiedsgerichte financiering.

Middagprogramma door BZK
Je bent van harte welkom om ook het middagprogramma bij te wonen, verzorgd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Onder de titel ‘Samen aan de slag met volkshuisvesting’ staat de Nationale Woon- en Bouwagenda centraal. Deze agenda schetst de kaders om het volkshuisvestingsvraagstuk integraal aan te pakken. Dit vraagt een collectieve inspanning van o.a. gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorg- en marktpartijen.

Voor wie?
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders, managers, strategen en programmamanagers in wonen, zorg en welzijn die domein-overstijgend nauwer willen samenwerken of dit al doen.

Wanneer?
De bijeenkomst vindt plaats van 10.00 tot 12.00 uur, met optioneel het middagprogramma verzorgd door het ministerie van BZK (van 12.00 tot 17.00 uur). Volg je beide dagdelen, dan is een lunch inbegrepen.

Kosten?
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden
Klik hier om je aan te melden. Onder ‘Datum en locatie’ selecteer je  de bijeenkomst die je wil bijwonen. Onder ‘Aanvullende informatie’ kun je vervolgens aangeven of je naast het Zo doen we dat-ochtendprogramma ook het BZK-middagprogramma wil volgen.

Het aantal deelnemers per regiobijeenkomst is beperkt, dus meld je op tijd aan!

Meer bijeenkomsten in de roadshow
Bekijk ook de andere vier regiobijeenkomsten:

Over de maatschappelijke coalitie leefbare en vitale wijken
Vanuit de Actieagenda Wonen nam een brede maatschappelijke coalitie vanuit wonen, zorg en welzijn samen met Platform31 begin 2022 het initiatief voor het digitale magazine ’Zo doen we dat’, waarin twaalf sterke praktijkvoorbeelden van samenwerking zijn uitgewerkt. Vier van deze voorbeelden zijn vervolgens in webinars nader belicht. De coalitie bestaat uit ActiZ, Aedes, de Nederlandse ggz, Divosa, G40, MIND, Sociaal Werk Nederland, Valente, VNG en de Woonbond. Het ministerie van BZK onderschrijft het belang van de brede samenwerking en ondersteunt het initiatief.


Beeld: Wim van 't Einde via Unsplash