Publicaties

 

Handreiking Sociaal binden: In contact komen met moeilijk bereikbare groepen

Hoe kom je als overheid in contact met moeilijk bereikbare groepen? Dit hebben Sociaal Werk Nederland en Onderzoeksbureau Labyrinth onderzocht door in vijf gemeentes een pilot uit te voeren met de...

Brochure over het sociaal raadsliedenwerk

De nog onder de naam van MOgroep, de voorloper van Sociaal Werk Nederland, uitgegeven brochure is nog steeds relevant. Met terugwerkende kracht gaat over het sociaal raadsliedenwerk: het laat...

Zorgzame buurten - Betrokken zorgorganisaties op kaart

Zorgzame buurten - Betrokken zorgorganisaties op kaart (september 2023)

Handreiking Starters VE

Met voorschoolse educatie (VE) voor peuters met een risico op een (taal)achterstand kunnen we de kansen van kinderen vergroten. Dat is een doel dat aansluit bij de pedagogische opdracht van de...

Cao Sociaal Werk 2023 - 2025

Hier vind je de tekst voor de cao Sociaal Werk die loopt van 2023 - 2025.

Ideeënbundel Beproefde formules, gedurfde experimenten

Er zijn in het land talloze voorbeelden van sociaal werk, zorgorganisaties, woningcorporaties en andere partijen die de handen ineen hebben geslagen. Die samen met bewoners initiatieven zijn...

Directieschalen (16 en 17) 2023-2024

Tabellen met de adviesschalen voor de directie voor 2023-2024.

De salaristabel voor ID-werknemers en garantiebanen vanaf 1 juli 2023

De salaristabel voor ID-werknemers en garantiebanen vanaf 1 juli 2023, in verband met de stijging van het wettelijk minimumloon.

De pedagogische waarde van vrijetijdsorganisaties

Elke vrijetijdsorganisatie heeft een eigen pedagogische visie. Dat gaat over de manieren waarop de organisatie waardevol kan zijn voor kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld zodat kinderen zich fijn...

Pensioenpremieverdeling 2023

In het bijgevoegde document is de door de cao tafel Sociaal Werk vastgestelde pensioenpremieverdeling voor werkgever en werknemer voor 2023 gepubliceerd.