Nieuwsbericht

Primeur: Kwaliteitslabel en NVVK-label tegelijkertijd getoetst

Chris Bos
22 november 2021 | 3 minuten lezen

Vier jaar geleden scoorde de Amsterdamse sociaalwerkorganisatie SEZO al een bronzen plak door als derde sociaalwerkorganisatie het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk te behalen. Nu hebben ze zelfs goud: als eerste organisatie combineren ze de (her)toetsing op dit label met die op het label van de NVVK. ‘Dat kan omdat die twee labels veel met elkaar gemeen hebben, dus dat werkt heel efficiënt. Een aanrader voor sociaalwerkorganisaties die schuldhulpverlening in hun pakket hebben.’

Sinds 1 april van dit jaar voert SEZO onder de naam buurtteamorganisatie Amsterdam Nieuw-West 6 buurtteams uit. ‘De overgang van maatschappelijke dienstverleningsorganisatie naar buurtteamorganisatie had natuurlijk nogal wat voeten in de aarde,’ aldus kwaliteitscoördinator Mirte van den Oosterkamp. ’En net in die tijd moesten we opnieuw worden getoetst voor zowel het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk als voor het NVVK-label (schuldhulpverlening). We wisten dat de NVVK bezig was om hun kwaliteitslabel te updaten, op basis van het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk. Het geval wil dat onze certificeerder CIIO betrokken is geweest bij het tot stand komen van béíde labels en zij wezen ons op mogelijkheid van een combinatietoets. Dat leek ons een uitkomst en dat bleek in de praktijk ook zo te zijn.’

Hoe ging dat in zijn werk?
‘Officieel hoeft het bij een hertoets niet, maar ook dit keer zijn we begonnen met de Zelfevaluatie. We vinden dat een heel fijn middel om je voor te bereiden op de audit. Door die in te vullen zie je al heel goed waar je als organisatie staat en welke thema’s je dus in de audit kunt verwachten. En als je mensen uit verschillende lagen van de organisatie meeneemt bij het invullen zorgt dat direct voor extra draagvlak in de organisatie. Voor beide labels hebben we dus met de betrokken medewerkers de Zelfevaluatie ingevuld.’

Hoe verliep de audit?
‘Die ging in twee stappen. Op de eerste verkennende dag heeft CIIO vooral met stafmedewerkers en het management gesproken, onder meer over de transitie naar de buurtteams en de randvoorwaardelijke ontwikkelingen vanuit de gemeente. Twee maanden later kwamen gedurende twee dagen vooral de uitvoerende medewerkers aan het woord, ruim veertig in totaal. Toen ging het echt om de werkprocessen. Ik heb teruggehoord dat mensen blij waren dat ze zoveel ruimte kregen om hun verhaal te doen; dat het echt een gesprek was, geen overhoring. De oude garde wist dat natuurlijk al, maar voor veel nieuwe mensen was dat een openbaring.’

En voldeed de combinatietoets aan de verwachtingen?
‘Zeer zeker. Het scheelt een hoop tijd, je hoeft maar één keer een audit te doen. En een flink aantal normen van beide labels komt overeen, vooral qua organisatie en beleid. De interviews zijn wel geclusterd naar disciplines. In de interviews met schuldhulpverleners gaat de auditor op uitvoeringsniveau meer in op enkele NVVK-normen en in interview met maatschappelijk werkers (inmiddels buurtteammedewerkers) meer op die van het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk. De certificeerder bepaalt dus steeds aan welke normen van welk label iemand voldoet.’

Is zo’n combinatietoets nog mogelijk als jullie straks een buurtteamorganisatie zijn?
‘Wij hopen van wel, maar dat hangt er onder meer van af of de NVVK de frequentie van om de drie jaar certificeren verandert in om de twee jaar. Ik heb ook begrepen dat er  een variant is van het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk met een normenset die is toegespitst op wijkteams. Dat was nu niet aan de orde, omdat de scope nog was: maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en sociaal raadslieden. De volgende keer is de wijkteamvariant wellicht een mogelijkheid.’

Is het een aanrader voor soortgelijke organisaties?
‘Zeer zeker. En ik merk dat Sociaal Werk Nederland het echt op prijs stelt dat leden meedenken over de ontwikkeling van dit label. Het is ook veelzeggend dat er daardoor meerdere “smaken” zijn, zoals deze combinatietoets en de wijkteamvariant. Het label gaat over de inhoud en het beweegt daarom mee met ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk. Dat is heel prettig.’

Vraagt de gemeente Amsterdam om keurmerken?
‘Ja. In de aanbesteding voor de buurtteams stond de voorwaarde dat je een keurmerk moet hebben en met het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk voldoen we hieraan. Sterker nog: de kwaliteitsmeting van schuldhulpverlening vanuit de gemeente wordt op dit moment herzien en daarbij wordt onder andere het nieuwe kwaliteitslabel van de NVVK gebruikt.  Dat label leunt op het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk, dus het onderliggende gedachtegoed sijpelt steeds verder door.’

Zet je het keurmerk in voor de profilering van je organisatie?
‘Dat we nu opnieuw op beide labels zijn gecertificeerd, gebruiken we zeker in de communicatie; intern en extern. Op die manier laten we zien dat we onze kwaliteit bewaken, en dat doen we om Amsterdammers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Tegelijkertijd is het een blijk van waardering voor de medewerkers en het werk dat ze doen. Dus ja: op alle locaties komt er gebak op tafel.’

Lees ook: