Nieuws

Laatste nieuws

Nieuws |

Hogescholen starten experimenten flexibilisering en vraagfinanciering zorg & welzijn

Flexibeler en maatwerk deeltijd onderwijs moet leerweg voor werkenden verkorten

Nieuws |

Armoede leidt tot slechtere schoolprestaties

En daarom is investeren in Vroeg en Voorschoolse educatie VVE zo belangrijk

Nieuws |

Gespecialiseerde sociaal werkers nodig voor geïsoleerden

Onderzoeker Anja Machielse: ‘Help ze hun isolement vol te houden.’

Nieuws |

Startschot Van Regenmortel en Schalk. 2 Hoogleraren, 1 opdracht.

Sociaal professional: schaap met vijf poten. Empoweren, verwetenschappelijking en professionalisering.

Nieuws |

Blended hulpverlening en I-Kracht timmeren flink aan de weg

Mis de boot niet en sluit aan bij I-Kracht. Dat versterkt burgers, Sociaal werk en de Sociaal werker.

Nieuws |

Hans van Ewijk neemt afscheid met boek

Omgaan met sociale complexiteit: Professionals in het sociale domein.

Nieuws |

Transities: pas op voor oude zorg in nieuwe zakken

Werk aan de Transformatie! Ingrijpende hervorming sociaal domein: the next step!

Nieuws |

Versterking sociaal domein vergt forse investering in Sociaal werk

MOgroep en Movisie over het advies ‘Sociaal werk op een solide basis’ van de Gezondheidsraad.

Nieuws |

Het wordt weer leuk in de Diamantbuurt

Krachtige FILM over Jongerenwerk als (preventieve) schakel in het nieuwe A'damse jeugdbeleid.

Nieuws |

VNG: zo kan het niet. Kabinet aan zet Decentralisaties.

Gemeenten zeggen: 'op deze manier en onder deze voorwaarden kunnen wij het niet doen.'