Nieuwsbericht

Met 58,5 miljoen bieden kabinet en gemeenten aan jongeren perspectief in coronatijd

8 december 2020 | 1 minuut lezen

Het kabinet stelt €58,5 miljoen beschikbaar aan gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. Jongeren moeten door de coronamaatregelen op relatief veel leefgebieden inleveren terwijl zij zelf doorgaans niet tot een risicogroep behoren. Ze ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Met dit Jeugdpakket kunnen gemeenten jongeren meer mogelijkheden bieden voor activiteiten en ontmoetingen, binnen de geldende beperkingen. Jongeren worden actief betrokken bij de invulling. Creatieve voorstellen van jongeren zelf worden verwelkomd door gemeenten.

Kwetsbare jongeren
De Jeugdpakket aanpak is gericht op alle jongeren, maar er is ook specifiek aandacht voor kwetsbare jongeren, die soms al sinds het begin van de coronaperiode thuiszitten. Gemeenten worden gevraagd om bij de invulling van het Jeugdpakket extra aandacht te hebben voor deze kwetsbare groep. Ook wordt met het geld extra inzet van jongerenwerkers in achterstandswijken met kwetsbare jongeren voorzien. Zij kunnen gericht deze jongeren uit risicogroepen bereiken en passende hulp en ondersteuning bieden.

Creatieve invulling in samenspraak
Met het geld kunnen gemeenten coronaproof in deze wintertijd kleinschalige activiteiten organiseren voor en met jongeren. De creatieve invulling van de activiteiten wordt gedaan in samenspraak met jongeren zelf en lokale organisaties, zoals het jeugd- en jongerenwerk. Je kunt denken aan: sporttoernooien, museumbezoek, workshops fotografie, activiteiten rond mentale weerbaarheid, beroepsoriëntatie, persoonlijke coaching, offline samenkomen, online samen gamen, etc. Activiteiten moeten veilig en verantwoord zijn en aansluiten bij waar jongeren nu behoefte aan hebben. Een groep jongeren gaf als idee mee om overdag voetbalwedstrijden te organiseren, waarmee je punten kunt verdienen die ’s avonds ingezet kunnen worden bij een online game-tournooi.

De activiteiten kunnen al in de Kerstvakantie van start gaan en doorlopen tot het voorjaar van volgend jaar. Voor een deel zal worden voortgebouwd op bestaande Maatschappelijke Diensttijdprojecten, die al sinds het begin van de coronatijd met succes activiteiten voor en door jongeren organiseren, aangepast aan de huidige situatie.
Zodra helder is hoe het geld verdeeld wordt laten we dat weten. Het hele bericht van de rijksoverheid vindt u hier. 
Eerdere berichtgeving over geld voor activiteiten voor jongeren vind u hier