Nieuwsbericht

TIP: Geld naar gemeenten voor winteractiviteiten

3 december 2020 | 3 minuten lezen

Sociaal Werk Nederland vraagt uw aandacht voor de VNG-nieuwsbrief van 2 december. De VNG verzamelt met gemeenten goede voorbeelden: Hoe helpt uw gemeente jongeren in coronatijd? Reageren voor 18 december.

Ook wijst de VNG gemeenten op de mogelijkeheid om 10.000 euro aan te vragen voor winteractiviteiten t/m de voorjaarsvakantie onder de titel Wintereditie Jeugd aan Zet. Sociaal Werk Nederland raadt leden aan hierover op te trekken met de eigen gemeente. Dit is voor jongerenwerk/sociaalwerk een kans: profileer je werk, maak wat jullie doen en zouden willen doen met jongeren, zichtbaar. Sociaal Werk Nederland is partner in de Wintereditie, samen met de Cruyff Foundation en de Krajicek Foundation. 
Hieronder leest u wat de VNG biedt en zoekt in hun oproep aan alle gemeenten:
 

VNG: De coronacrisis duurt al sinds maart en voor een aantal groepen en sectoren is de situatie steeds lastiger vol te houden. Eén van die groepen is de jongeren. De werkgroep ‘Sociale impact van corona’ onder leiding van de Bredase burgemeester Paul Depla brengt op dit moment de sociale gevolgen van COVID-19 in beeld voor jongeren.

Drie thema’s centraal
De werkgroep Depla stelt drie thema’s centraal:
1. Hoe houdt iedere jongere de mogelijkheid om zijn schooltijd op een goede manier af te ronden? Dat wil zeggen: met fysiek onderwijs, een volwaardig diploma en met een relevante stage.

2. Hoe helpen we jongeren veilig in contact met elkaar te blijven? Voor jongeren van alle leeftijden is het belangrijk om contact met elkaar te onderhouden, online en offline. Coronaproof contact buitenshuis hoort daar ook bij.

3. Hoe zorgen we voor het mentaal welzijn van jongeren? COVID-19 grijpt ook in op het mentaal welzijn, vooral van kwetsbare jongeren. Om te voorkomen dat deze tijd blijvende sporen trekt in het vertrouwen van jongeren in zichzelf, in hun omgeving en in de overheid, is op korte termijn actie nodig om deze jongeren te ondersteunen.

Praktijkvoorbeelden
Een aantal gemeenten ontplooit al initiatieven om jongeren te ondersteunen of met hen in gesprek te gaan. De VNG zoekt naar voorbeelden rond bovengenoemde drie thema’s. Wat doet uw gemeente aan een zinvolle schooltijd, veilig contact en mentaal welzijn voor jongeren? En ook: hoe pakt u het aan, hoe krijgt het vorm in de praktijk? Mogelijk baseert u zich op eerdere ervaringen of aanpakken?

Inzenden liefst vóór 18 december
Bij voorkeur ontvangen we op korte termijn uw voorbeelden voor de decembermaand, zodat we deze snel kunnen delen via vng.nl en hiermee andere gemeenten kunnen inspireren. We blijven ook daarna geïnteresseerd, dus stuur ons ook na die datum uw voorbeelden voor de middellange of langere termijn. Alle input is welkom.
• Voed uw gemeente;  mail samen uw voorbeeld naar praktijkvoorbeelden@vng.nl.
• Lees meer over de werkgroep Depla.
Zie het complete bericht in de ledenbrief van de VNG, hier. 
----------
Wintereditie Jeugd aan Zet - Gemeenten krijgen geld voor activiteiten

Gemeenten kunnen eenmalig € 10.000 rijksgeld ontvangen in het kader van de wintereditie van Jeugd aan Zet. Het Veiligheidsberaad roept per brief alle burgemeesters op om mee te doen. Het betreft activiteiten binnen de RIVM-richtlijnen door jongeren die voor de samenleving en henzelf van nut zijn. Zie eerdere berichtgeving hier. 

Organisatorische ondersteuning
Gemeenten kunnen organisatorische ondersteuning krijgen van instellingen die al ervaring hebben met de beoogde activiteiten in het kader van de zomereditie en de maatschappelijke diensttijd.

Wintereditie tot en met voorjaarsvakantie 2021
De activiteiten van de wintereditie Jeugd aan Zet kunnen plaatsvinden vanaf de landelijke bevestiging van de gemeentelijke aanmelding tot en met de voorjaarsvakantie die in de diverse regio’s loopt tot en met uiterlijk 28 februari 2021. Het kan gaan om jongeren van alle leeftijden. Het rijksgeld komt uit het budget voor maatschappelijke diensttijd, waarbij de focus ligt bij de categorie 14 tot 27 jaar. Maar nu kan iedere jongere eraan meedoen, er is geen restrictie in de doelgroepen.

Aanvragen tot 1 februari 2021
Gemeenten kunnen hun aanvraag voor € 10.000 tot 1 februari 2021 indienen. Na een administratieve controle van de gegevens ontvangt de gemeente een bevestigingsmail dat de aanvraag is geregistreerd. Het Rijk is van plan het geld als decentralisatie-uitkering aan de aanvragende gemeenten beschikbaar te stellen via de meicirculaire Gemeentefonds.

Meer informatie

•            Veiligheidsberaad brief aan burgemeesters 'Jeugd aan zet - Wintereditie' (pdf, 24/11/2021)
•            Gemeentelijke aanvraag om rijksgeld (Formdesk)
•            Organisatorische ondersteuning door MDT-netwerkpartners (website ZonMw)

Meer info in de VNGledenbrief hier. 

----------------------------------

Inzet extra middelen voor ondersteuning noodlijdende speeltuinen en jeugdorganisaties
Op basis van een Tweede Kamer motie eind augustus is een bedrag van € 7,3 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de ondersteuning van noodlijdende speeltuinen en jeugdorganisaties. Naar aanleiding van enkele signalen van betrokken organisaties wijzen wij alle gemeenten nogmaals op het belang dat deze middelen ook op korte termijn ter beschikking worden gesteld. De betrokken organisaties lopen sinds de start van de lockdown veel inkomsten mis en kunnen de financiële ondersteuning goed gebruiken.
---

U vindt de complete VNG-ledenbrief van 2 december 2020 hier. 

Lid wordenContact