Nieuwsbericht

Mobiliseer de buurtjongeren - laat ze mee denken, mee praten, mee doen, mee bemoeien

9 juni 2020 | 2 minuten lezen

Oproep aan jongerenwerkers!
Minister-president Mark Rutte deed op 19 mei jl. een oproep aan jongeren. Hij wil van ze horen, hij wil met ze in gesprek. Bij deze roepen wij alle jongerenwerkers, opbouwwerkers, kinderwerkers, vluchtelingenwerkers en alle overige sociaal werkers die werken met jongeren tussen 12-23 jaar op om deze kans te grijpen. Ga in gesprek en laat het ons weten.

Serieuze ideeën!
Premier Rutte heeft ondertussen al om tafel gezeten met beroeps-jongerenorganisaties zoals Coalitie Y. Prima, maar dit zijn de jongeren die goed van zich kunnen laten horen. Zij weten de weg. Zij kregen op dinsdag 9 juni jl. te horen dat Rutte concrete ideeën verwacht. Artikel Jongerenorganisaties bij Rutte met oa Coalitie Y

Het sociaal werk kent de jongeren die niet altijd de weg weten. Deze jongeren worden door de samenleving vaak niet gezien (met een hoop oordelen) of gehoord. Wel zijn er oordelen over deze groepen. Deze jongeren zijn niet georganiseerd. En ook deze jongeren moeten aan het woord komen.

Sociaal Werk Nederland roept daarom alle bovengenoemde werkers op om ideeën bij hún jongeren op te halen. Het gaat dan uitdrukkelijk om ideeën van de jongeren zelf, niet alleen van de organisaties.

Wij verzamelen aansprekende voorbeelden op de website en we gaan ons inspannen om enkele jongeren in contact te brengen met de minister-president.
Ter inspiratie deze vragen:

  • Wat zie je gebeuren in jouw werkgebied?
  • Welke oplossingen heb je zelf geregeld?
  • Welke oplossingen hebben jongeren in jouw werkgebied aangedragen?
  • Wat hebben jongeren nodig van de overheid, van Mark Rutte, om deze Corona-tijd (en daarna) goed en beter door te komen?  
  • Welke jongeren willen en durven hun verhaal vertellen?

Maak het zo concreet mogelijk: tekst, filmpje podcast, rap: whatever. Graag ontvangen we jullie plannen, oplossingen en ideeën uiterlijk 23 juni a.s. op het volgende mailadres: info@sociaalwerk.nl

Met vragen kun je terecht bij Jeroen Rovers: jeroenroversmena@gmail.com. Hij belt of mailt je dan terug.

Zie ook dit artikel Volkskrant zaterdag 6 juni 2020; het eindverslag Werkgroep Sociale Impact van de Coronacrisis (blz. 19 t/m 23); politiek verkiezingsdebat jongeren en jongerenwerkers (2017).

Lid wordenContact