Nieuwsbericht

Essay 'Complexe problemen, eenvoudig toegang'

Nienke Kuyvenhoven
17 december 2019 | 1 minuut lezen

Als we gezondheidswinst willen boeken met meer kwaliteit van hulpverlening voor minder geld, dan zouden we bij een betere toegang tot zorg en ondersteuning voor mensen met complexe problemen moeten beginnen.

Botsende logica's
In het essay 'Complexe problemen, eenvoudige toegang' noemt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving drie logica’s: de logica van het zorgen, de logica van de regels en de logica van het verdelen. Elke logica heeft zijn eigen waarde, maar bij de toegang tot zorg en ondersteuning botsen deze regelmatig. Aan de hand van deze logica’s laten zij zien hoe ontoegankelijkheid ontstaat en hoe het mogelijk is alternatieven te overwegen.

Volmaakte oplossing bestaat niet
Volgens de Raad is er extra openheid en reflectie nodig over de dilemma’s die voortkomen uit botsende waarden van verschillende logica’s. Alleen dan kunnen professionals samen beredeneerde afwegingen maken voor daadwerkelijke hulp op maat. Die openheid zal tot keuzes kunnen leiden, waarbij de ene keer de (belemmerende) regels wat moeten wijken, de andere keer de rechtmatigheid (niet disproportioneel). Het gaat er om, te kiezen voor het goede in de dan voorliggende (maar altijd veranderlijke) situatie. Het gaat dus niet om het vinden van een evenwicht waarbij met alle belangen precies evenveel rekening wordt gehouden. Logica-overstijgend denken en handelen is nodig voor het realiseren van terechte en verantwoorde toegankelijkheid, in het besef dat een volmaakte oplossing altijd buiten bereik zal blijven.

Logica-overstijgend denken en handelen
De Raad hoopt dat gemeenten, bestuurders, managers en professionals die zich met het onderwerp bezighouden, gaan uitproberen om afwegingen te maken en beslissingen te nemen aan de hand van de drie logica’s.


In de komende jaren bouwt de Raad voort op dit essay en laten ze het thema van toegang tot zorg en ondersteuning terugkomen in de adviezen die de Raad nog uit zal brengen.