Nieuwsbericht

Voortgang herziening rechtsbijstand: oproep tot goede voorbeelden samenwerking

16 juli 2019 | 1 minuut lezen

Minister voor Rechtsescherming Sander Dekker heeft op 12 juli jongstleden de Kamerbrief Voortgang Programma Rechtsbijstand naar de Tweede Kamer gestuurd.

Doel programma
Het programma heeft tot doel de toegang tot het recht te verbeteren, (onnodige ) procedures te voorkomen en de vergoeding voor sociaal advocatuur te verhogen.

Betrokkenheid Sociaal werk Nederland en LOSR
De minister geeft nadrukkelijk aan dat de lokale samenwerking tussen advocatuur, juridisch loket en sociaal werk, waaronder sociaal raadslieden, verbeterd moet worden. Die samenwerking dient ook straks aan kwaliteitscriteria te voldoen, die nog ontwikkeld worden. Er zullen verschillende pilots komen, waar Sociaal Werk Nederland bij betrokken is; ook levert Sociaal Werk Nederland voorbeelden aan van goede samenwerking. Daarnaast worden knelpunten in die samenwerking geïnventariseerd, om de ondersteuning van burgers die (juridische) steun zoeken te verbeteren.
Voor een van de pilots, waar sociaal werk aan meewerkt,  zie hier.

Oproep en gezocht!
Voor verschillende onderdelen van het programma zoeken wij vanuit Sociaal Werk Nederland Goede Voorbeelden van samenwerking tussen sociale advocatuur, juridisch loket en sociaal werk (sociaal raadslieden).

Lid wordenContact