Nieuwsbericht

Onderhandelaarsresultaat bereikt over transitie pensioenregeling

14 november 2023 | 1 minuut lezen

Sinds in juli van dit jaar de Wet toekomst pensioenen is ingegaan, hebben sociale partners binnen zorg en welzijn intensief gesproken over een nieuw pensioenstelsel en de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel. Op vrijdag 10 november jl. heeft de Pensioentafel Zorg en Welzijn (PTZW) hierover een onderhandelaarsresultaat bereikt. Alle betrokken brancheorganisaties leggen dit resultaat in de komende weken voor instemming voor aan hun leden. Bij Sociaal Werk Nederland gebeurt dit tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 29 november a.s.

Aanleiding
De overgang naar een nieuw pensioenstelsel begon in 2015 met een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van het pensioenstelsel. De SER adviseerde aanpassing en versterking van het pensioenstelsel vanwege maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, een veranderende arbeidsmarkt, meer zzp’ers en de toegenomen behoefte van deelnemers aan transparantie en keuzevrijheid in hun pensioen. Het pensioenakkoord dat in 2019 werd gesloten betekende de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Met de inwerkingtreding van de Wet Toekomst Pensioenen is dit op 1 juli 2023 geformaliseerd.

Onderhandelaarsresultaat
PTZW kiest voor de solidaire premieregeling (SPR) en verzoekt het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) om de opgebouwde pensioenaanspraken voor alle deelnemers over te dragen. Net als de huidige regeling kent ook de nieuwe regeling naast het ouderdomspensioen voorzieningen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. PTZW-partners zullen de overgang naar de nieuwe regeling evenwichtig vormgeven en in een transitieplan uitwerken. Zij hebben, samen met PFZW, de ambitie om de nieuwe regeling per 1 januari 2026 te laten ingaan.

Instemming van de leden
Het onderhandelaarsresultaat wordt in de komende weken voor instemming voorgelegd aan de achterbannen van de betrokken brancheorganisaties in zorg en welzijn. Naast Sociaal Werk Nederland zijn dit: ActiZ, NVZ, de Nederlandse ggz, VGN, Brancheorganisatie Kinderopvang, Jeugdzorg Nederland, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, KNMT, Branchevereniging Tandtechniek, VLHT, Bo, ZKN, LHV, InEen en SBOH.

Bij akkoord van alle betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties kan PTZW opdracht verlenen aan PFZW om te starten met de transitie naar de nieuwe pensioenregeling.