Nieuwsbericht

Kernteam Welzijn op Recept fysiek bijeen in Utrecht

9 juni 2023 | 1 minuut lezen

Welzijn op Recept staat volop in de schijnwerpers, zowel lokaal als landelijk. Er zijn veel sociaalwerkorganisaties die hier succesvol aan bijdragen. Begin 2023 zijn we een kernteam Welzijn op Recept gestart en hebben we gewerkt aan het vaststellen van ons gezamenlijk doel. Ook hebben we drie focusthema’s vastgesteld en uitgewerkt die bijdragen aan het behalen van het doel. Sluit je woensdag 14 juni a.s. aan bij onze eerste 'live' bijeenkomst?

Doel kernteam en focusthema's

Het vastgestelde doel voor 2023 is door ons als uitgewerkt in de Why, How en What-vorm:

  • Why: Bewoners ervaren zelf de juiste ondersteuning doordat een passende oplossing wordt geboden daar waar het nodig is
  • How: Welzijn op Recept is hier een uitstekend instrument voor
  • What: 1. Het aantal doorverwijzingen naar sociaal werk neemt toe; en 2. Het aantal sociaalwerkorganisaties dat actief meedoet aan Welzijn op Recept neemt toe

De focusthema’s zijn:

  1. Werken aan kwaliteit
  2. Storytelling en positionering
  3. Impactmeting


14 juni: bijeenkomst in Utrecht
Na een half jaar online overleg, komen we op woensdag 14 juni a.s. voor het eerst fysiek met het kernteam bij elkaar voor verdieping en uitwisseling. We gaan met elkaar in gesprek over de volgende punten:

  • Terugkoppeling vanuit de bijeenkomsten rond de focusthema’s
  • Landelijke ontwikkelingen op het gebied van Welzijn op Recept (domein-overstijgende samenwerking, financiering, onderzoek, landelijk leren op implementatie, etc.)
  • Uitwisseling van lokale ontwikkelingen (in kleine groepjes)
  • Focus vaststellen (wat en hoe) voor de tweede helft van 2023

De bijeenkomst is gepland op woensdag 14 juni a.s. van 16.00 tot 18.00 uur met aansluitend een hapje en drankje. De locatie is: Aristo zalen, Brennerbaan 150 in Utrecht, Lunetten. Er is vrij parkeren en het is ook goed bereikbaar met het OV.

Wil je op 14 juni of een volgende keer aansluiten bij het kernteam Welzijn op Recept, stuur dan een e-mail naar senior adviseur Truus van Tiggelen.

Kijk ook op de themapagina Welzijn op Recept.