Nieuwsbericht

Sociaal Werk werkt! Jaarbeeld 2022

13 maart 2023 | 1 minuut lezen

De inzet van sociaal werk draagt bij aan een betere kwaliteit van leven en voorkomt vaak dat mensen in de zorg terechtkomen. Ook voorkomt of vermindert het kosten in andere sectoren, zoals politie en justitie. Van groot belang dus om te zorgen dat sociaal werkers behouden blijven voor de branche en dat zij gezond, gemotiveerd en met plezier hun werk kunnen blijven doen. Binnen Sociaal Werk werkt! maken werkgevers en werknemers zich daarom samen hard voor een krachtige aanpak voor duurzame inzetbaarheid van professionals in sociaal werk en voor een aantrekkelijke sector. Dat gaat niet alleen over goede lonen, maar ook over het verminderen van werkdruk en zorgen dat sociaal werkers zich goed kunnen richten op hun doelgroep. En over continuïteit van activiteiten in sociaal werk en de financiering ervan. Als platform zetten wij ons gezamenlijk – als werkgevers en werknemers – in voor het beter in beeld brengen van de kracht van ons werk.

Wat hebben we als platform in het afgelopen jaar gedaan en bereikt? Bekijk alle feiten, cijfers, lees- en kijktips in het Sociaal Werk werkt! Jaarbeeld 2022.

Sociaal Werk werkt! is de samenwerking van werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. In het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk en de cao-tafel Sociaal Werk zetten wij ons samen in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden. Wij zijn ervan overtuigd dat sociaal werkers bij uitstek in staat zijn de maatschappelijke opdracht te vervullen voor alle inwoners, wijken en buurten. Alle werkgevers in sociaal werk dragen daarvoor een bijdrage af aan het arbeidsmarktfonds FCB.