Nieuwsbericht

Leden stemmen tijdens ALV in met eindbod Cao

1 december 2021 | 1 minuut lezen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 1 december 2021 stemden de leden van Sociaal Werk Nederland in met het eindbod voor de Cao Sociaal Werk. Volgende week is de uitslag van de ledenraadpleging van FNV en CNV bekend. Als de vakbonden instemmen met het eindbod is er een nieuwe Cao Sociaal Werk.

Met het eindbod zijn we niet buiten ons mandaat gegaan en hebben we het maximale geboden, gezien de situatie in de sector. Daarnaast is een groot aantal punten uit onze inzet onderdeel van het eindbod.

De belangrijkste cao-afspraken zijn:

  • Looptijd van 1 juli 2021 tot 1 juli 2023.
  • Per 1 december 2021 een structurele verhoging van de salarisbedragen met 2,5%.
  • Per 1 januari 2023 een structurele verhoging van de salarisbedragen met 2,0%.
  • Als de 1,13% toezegging van het Rijk, wat moet leiden tot een loonsverhoging van 1,5% voor de middeninkomens, per 1 januari 2022 definitief door de gemeenten wordt geëffectueerd, geven cao-partijen hieraan praktische en evenwichtige invulling. Resultaat moet dan zijn een toedeling conform de kaders in het convenant tussen sectoren Zorg & Welzijn en het ministerie van VWS.
  • Actualisatie van het functiegebouw, leidend tot een vernieuwd functieboek.
  • Er komen kaders voor een thuiswerkregeling zodat, indien gewenst, op organisatieniveau een thuiswerkregeling kan worden opgesteld.
  • Er komt geen verplichte generatieregeling; wel is het van belang dat het gesprek wordt aangegaan met medewerkers die niet in staat zijn om werkend de AOW-gerechtigde leeftijd te bereiken.

De afspraken in het eindbod zorgen ervoor dat we een aantrekkelijke sector blijven voor de werknemers en dat er voor een langere periode rust en duidelijkheid is over de arbeidsvoorwaarden. Het is nu afwachten wat de uitkomsten zijn van de ledenraadplegingen van CNV en FNV. Zodra daar meer over bekend is, zullen we hierover berichten.