Nieuwsbericht

Gezocht: een student-onderzoeker voor een landelijk onderzoek naar vrijwillig jeugd- en jongerenwerk in Nederland

11 maart 2021 | 1 minuut lezen

Sociaal Werk Nederland heeft onlangs onderzoek laten doen naar de huidige staat van het professionele kinder- en jongerenwerk in Nederland. Dat heeft belangrijke resultaten opgeleverd over de aard, de inzet en de omvang van het kinder- en jongerenwerk. Daarmee kunnen we landelijk en lokaal beter laten zien wat de functie en meerwaarde is van dit werk: voor de jongeren zelf, voor hun ouders en voor hun directe omgeving.

Wat nog ontbreekt is een beeld van de stand van zaken in het vrijwillige jeugd- en jongerenwerk, waaronder scouting, speeltuinverenigingen, kinderkampen en jeugdnatuurclubs.

In opdracht van het ministerie van VWS kunnen wij daarover een onderzoek laten uitvoeren. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksbureau, maar we zoeken daarbij ook hulp van studenten (Hbo, WO) en medewerkers die in het kader van een (deeltijd)opleiding onderzoek willen doen in het sociaal domein. Het kan ook onderdeel zijn van een minor of een master.

Ken je een student of medewerker die hierin is geïnteresseerd? Neem dan contact op met Ernst Radius, via radius@sociaalwerk.nl. De onderzoeksperiode loopt van april tot en met juni 2021.

Lid wordenContact