Sociaal werk
Altijd in je buurt

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. Met ruim 500 sociaalwerkorganisaties als lid vertegenwoordigen we ruim 80% van de branche. Wat doen we? We scheppen de voorwaarden waaronder onze leden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen.

Nieuws | Actualiteit

Nieuws |

Kabinet steekt 1,2 miljard euro in versterking leer- en ontwikkelcultuur

Minister Van Gennip (SZW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeerden de Tweede Kamer over de beleidslijnen Leven Lang...

Nieuws |

Interview wethouder Ufuk Kâhya over bestuurlijk congres jongerenwerk

Op 24 november is het bestuurlijk congres kinder- en jongerenwerk. ’s-Hertogenbosch is gastgemeente en wethouder Ufuk Kâhya is een van de...

Nieuws |

Meer (media-)aandacht voor meerwaarde mbo-sociaal werker

De positie van de mbo’er in het sociaal werk moet worden versterkt. Want sociaal werk moet een goede afspiegeling zijn van de samenleving en...

Evenementen | Sociaal Werk Nederland

11 okt
Evenement

Jaarcongres Ondermijning in het sociaal domein

Georganiseerde criminaliteit in de wijk is een groot maatschappelijk probleem. Jonge jongens die op school worden geronseld om pakketjes weg te brengen, een alleenstaande moeder die de energierekening niet kan betalen en haar zolder vol laat...

15 nov
Evenement

Introductiebijeenkomst Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk

Laaste kans voor 2022! 

Wilt u ook starten, maar weet u nog niet goed hoe? Of heeft u meer informatie nodig om een besluit te kunnen nemen? Volg dan deze gratis online introductiebijeenkomst over het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk....

24 nov
Evenement

Bestuurlijk congres kinder- en jongerenwerk in 's-Hertogenbosch: Talentontwikkeling telt!

Op 24 november is hét bestuurlijk congres kinder- en jongerenwerk. Het boordevolle programma is rond en onder andere staatssecretaris Maarten van Ooijen en wethouder Ufuk Kâhya nemen een stuk van het programma voor hun rekening. Tijdens het...

30 nov
Evenement

Algemene Ledenvergadering

Zoals afgesproken tijdens de ALV van mei jl zullen we het hebben over de bestuursstructuur en de invulling van de voorzittersrol. Daarnaast staat de begroting en het jaarplan van 2022 op de agenda. De definitieve agenda en de bijbehorende...

Blog: Gezocht: Nationale Opbouwwerker m/v

Het kabinet trekt flink de portemonnee voor het stutten van de koopkracht. Dat is hard nodig, maar geld verhult vaak een gebrek aan politieke keuzes. Wat voor samenleving willen we zijn? Hoe verdelen we de lusten en de lasten? Wat verwacht de overheid van haar burgers, en omgekeerd: waar mogen zij op rekenen?

Kaart | Zoek sociaal raadslieden

Wilt u informatie over financiële of juridische kwesties? Ga dan eens praten met een van de sociaal raadslieden in uw regio. Ze helpen u graag op weg bij het oplossen van problemen rond bijvoorbeeld:

  • Uitkeringen
  • geldzaken of schulden
  • werk en wonen
  • belasting en kwijtschelding
  • onderwijskosten en financiering
  • familierecht
  • consumentenzaken en vreemdelingenzaken