Vitaal ouder worden

Er wordt steeds meer van mensen verwacht dat zij langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun veerkracht in de eigen buurt. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale omgeving en werken samen met de bewoners zelf, zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten aan een sterke sociale basis rond vitaal en plezierig ouder worden in de buurt.

Sociaal werkers signalen eenzaamheid, een ongezonde leefstijl of anderen vormne van van kwetsbaarheid in een vroeg stadium. Ze maken contact en bieden individuele én collectieve oplossingen. Ze zijn creatief en het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners aan een levendige buurt, organiseren ontmoeting en dagbesteding. Ze matchen bewoners en ze zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet.

De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak van sociaal werker vraagt investering door gemeenten en organisaties in innovatie, reflexie en professionalisering.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Wat we doen rond ouderen? Heb je even?

Nienke Kuyvenhoven over de groeiende aandacht voor sociaal werk in ouderenzorg. ‘Bijna wekelijks krijgen we een verzoek om...

Nieuws |

Minister De Jonge (VWS) presenteert programma Langer Thuis

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te...

Nieuws |

Ouderenmishandeling nauwelijks afgenomen

Minister De Jonge geschokt door uitkomsten van groot landelijk onderzoek. Zeker 1 op de 20 senioren is slachtoffer van...

Nieuws |

De Kunst en/van het ouder worden

BeterOud komt met special over senioren en kunst. Met artikelen over de meerwaarde van kunst voor senioren en veel...

Nieuws |

Minister Hugo de Jonge: Bewonersinitiatieven verbeteren de zorg

Terugblik eerste Nationale Dialoog Gemeenschapskracht - 17 mei jl.

Nieuws |

Aanpak ouderenmishandeling: stand van zaken

Sinds 2011 krijgt de aanpak van ouderenmishandeling een extra impuls via het Actieplan Ouderen in veilige handen. Er is hard gewerkt om het...

Nieuws |

Factsheet RIVM Preventie ouderen: tijd ontbreekt voor maatwerk

In de meeste gemeenten zijn er activiteiten voor thuiswonende ouderen aan om gezond oud worden en zelfstandig functioneren te bevorderen. Dit...

Nieuws |

Onderzoek RIVM naar samenwerking in vroegsignalering ouderen

Onlangs heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een onderzoek afgerond naar de samenwerking in vroegsignalering van...

Nieuws |

Expeditie Begonia, congres over woonvariaties

Kom naar Expeditie Begonia op 10 oktober om de nieuwste woonvariaties te zien; van prille ideeën tot vergevorderde plannen...

Nieuws |

Maatschappelijke Diensttijd: eerste tranche deadline 1 mei

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd informatie