Vitaal ouder worden

Er wordt steeds meer van mensen verwacht dat zij langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun veerkracht in de eigen buurt. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale omgeving en werken samen met de bewoners zelf, zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten aan een sterke sociale basis rond vitaal en plezierig ouder worden in de buurt.

Sociaal werkers signalen eenzaamheid, een ongezonde leefstijl of anderen vormne van van kwetsbaarheid in een vroeg stadium. Ze maken contact en bieden individuele én collectieve oplossingen. Ze zijn creatief en het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners aan een levendige buurt, organiseren ontmoeting en dagbesteding. Ze matchen bewoners en ze zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet.

De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak van sociaal werker vraagt investering door gemeenten en organisaties in innovatie, reflexie en professionalisering.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Een tegen eenzaamheid: de aanpak

Afgelopen voorjaar presenteerde minister Hugo de Jonge het programma Eén tegen eenzaamheid, als een van de drie programma's van het...

Nieuws |

Plan van aanpak kwetsbare ouderen: verbinding tussen zorg en sociaal domein

In het Plan van Aanpak Zorg voor Kwetsbare Ouderen, dat is opgesteld in opdracht van het Bestuurlijk Overleg Eerste Lijn, bundelen het medische...

Nieuws |

Raad van Ouderen opgericht

Deze Raad bestaat uit 11 ouderen die regionale en landelijke ouderennetwerken vertegenwoordigen (waaronder BeterOud).

Nieuws |

25 miljoen voor geestelijke verzorging van ouderen thuis

Mensen die thuis wonen en geconfronteerd worden met zingevingsvragen – bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden en sterven – kunnen binnenkort...

Nieuws |

Gezocht! Projecten en/of activiteiten sociaal werk en zingeving voor ouderen

Hoe besteed jouw sociaal werk aandacht aan existentiële vragen of maak je de dag de moeite waard? Deadline 21 oktober.

Nieuws |

Oproep aan mantelzorgers: online vragenlijst voor verbetering mantelzorgondersteuning

Ben jij mantelzorger of ken jij mensen die mantelzorg verlenen aan iemand van 65+ jaar, doe dan mee aan het online onderzoek!

Nieuws |

'Wie is wie' brengt netwerk rond oudere in kaart

Met het maken van een 'Wie is wie' brengt een oudere zijn eigen netwerk in kaart. Handig voor ouderen zelf én...

Nieuws |

ANWB AutoMaatje: simpel en succesvol in eenzaamheidsbestrijding

Buurtbewoners rijden buurtbewoners; succesvolle samenwerking van ANWB, sociaal werk en gemeenten, binnenkort al op honderd locaties.

Nieuws |

Integrale ouderenzorg Drenthe op congres over samenwerking Eerstelijnszorg en Wijkteams

Het tweede nationale congres over samenwerking tussen de eerste lijn en de sociale wijk- en jeugdteams vindt plaats op 4 oktober 2018 in...

Nieuws |

Minister De Jonge wil clientondersteuning verbeteren

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft met een brief de Tweede Kamer geinformeerd hoe hij de onafhankelijke cliënt ondersteuning in de Wmo, Wlz en...