Sociale verbondenheid

Een beschaafde wereld is een sociale wereld, waarin we omkijken naar elkaar. We staan voor de uitdaging om de menselijke maat weer terug te brengen, om sociale verbondenheid opnieuw uit te vinden en vorm te geven: op kleine schaal, lokaal en digitaal. Sociale verbinding is een basiswaarde en een bestaansvoorwaarde voor de gezondheid van mensen. En dat betekent: vroegtijdige aandacht organiseren voor problemen in de buurt.

Pas gaan handelen vanuit zorg? Dat moet stoppen. Er is een omslag nodig, van cure naar care. Dat begint met het versterken van veerkracht. Preventief, gewoon in de buurt. Het sociaal domein niet langer als kostenpost beschouwen, maar als investeringskans. Van de huisartsen en Nederlandse GGZ tot politie, woningcorporaties en onderwijs: stuk voor stuk vragen ook zij om investering in ‘de voorkant’. Om de-medicalisering en sociale ondersteuning door versterking van het sociaal domein. Het moet nu echt gebeuren. Dat kan alleen door samen te werken. Als bewoners met elkaar, én met professionals. Voor een sterke sociale basis.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

In gesprek over samenwerking zorg en sociaal domein

Hoe maken gemeenten, verzekeraars en aanbieders in zorg en welzijn samen een succes van de transformatie van de zorg, zoals afgesproken door...

Nieuws |

Save the date: Roadshow over samenwerking wonen, zorg en welzijn

De maatschappelijke coalitie Leefbare en vitale wijken* organiseert in maart en april 2023 een roadshow op vijf locaties in Nederland. Vanuit...

Nieuws |

GALA/SPUK: gezamenlijke inzet op een gezonde generatie

In december informeerden we je over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). GALA is de concrete uitwerking van het IZA, het Integraal...

Nieuws |

Reactie op onderzoek naar discriminatie in sociaal werk

Vanochtend verscheen op Nu.nl het artikel ‘Discriminatie in sociale sector lastig aan te pakken door vele vrijwilligers’. Het bericht is...

Nieuws |

Webinar Aedes: meer inzicht in de veerkracht van jouw wijken

Dat de veerkracht van wijken onder druk staat, laat ook landelijk onderzoek van Aedes zien. We kennen allemaal wel de buurten die extra...

Nieuws |

Meld je aan voor het Jaarcongres Sociaal Werk 2023: NEXT LEVEL!

Op woensdag 24 mei 2023 organiseren Sociaal Werk Nederland en Sociaal Werk werkt! samen voor de vijfde keer het Jaarcongres Sociaal Werk, hét...

Nieuws |

‘We hebben de waarde van sociaal werk totaal onderschat’

“We hebben de waarde van sociaal werk totaal onderschat de laatste decennia. Maar mensen bleven dezelfde problemen ervaren. De heropbouw van...

Nieuws |

Interview Lex Staal: ‘De sociale basis maak je met elkaar'

De sociale basis is terug van nooit weggeweest. En daarmee óók de moeite om dit begrip concreet te maken. “Iedereen heeft er wel een beeld...

Nieuws |

Subsidieoproep: samenwerking in de laatste levensfase

Voor een goede kwaliteit van leven en sterven voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten, is het nodig dat zorg- en...

Nieuws |

Laatste nieuws over energietoeslag, Participatiewet en inburgering

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verstuurt een periodieke nieuwsbrief aan burgemeesters, wethouders,...