Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Publicaties

 

Brochure voor werkgevers: Mensen met een beperking aan de slag helpen

AWVN en De Normaalste Zaak hebben een brochure gepubliceerd voor werkgevers die iemand met een beperking aan de slag willen helpen. Bij een Wajonger gaat dat net even anders dan bij iemand met een uitkering vanuit de Participatiewet.

Sandra Wolfsen
-
1009

Samenwerken: Sociaal werk en Sociale dienst

Ingezonden mededeling geplaatst in VNG magazine met goede voorbeelden van samenwerking.

Monique Kaasjager
-
1060

Arbeidstoeleiding kwetsbare jeugd

Ongeveer 135 duizend jongeren tussen 15 en 25 jaar zijn in 2014 werkloos. Vooral kwetsbare jongeren dreigen langdurig buitenspel te raken.

-
4393

Werkwijzer tegenprestatie verschenen

De werkwijzer biedt gemeenten praktische handvatten om lokaal de tegenprestatie te kunnen invoeren. Daarbij wordt aandacht besteed aan zowel de beleidsontwikkeling als de uitvoering en handhaving.

-
5001

Kamerbrief relatie Participatiewet en Wmo

Een toelichting op de relatie tussen de wetsvoorstellen Participatiewet en Maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)

Monique Kaasjager
-
1223

Ondersteuning jongeren met een LVB gericht op arbeidstoeleiding

Begeleiding hebben ze nodig, LVB-jongeren. Bij toeleiding naar werk.

-
1182

Allochtone LVG-jongeren bereiken noodzakelijk

Rapport Verwey-Jonker Instituut. Best Buddies Nederland wil met het onderzoek Turkse en Marokkaanse jongeren met een lichte verstandelijke beperking beter bereiken.

-
906

Tips voor begeleiding naar werk op Platform GGZ

GGZ-website Open voor Werk. Werktoeleiding + werkbehoud. Met tips, verhalen, factsheets.

Monique Kaasjager
-
909

Onbeperktondernemen.com toont mogelijkheden SW-medewerkers

De site laat reguliere werkgevers zien dat medewerkers met een arbeidsbeperking diverse werkzaamheden kunnen verrichten in veel verschillende sectoren

Monique Kaasjager
-
817

Begeleiding naar werk van arbeidsgehandicapten schiet te kort

Gemeenten en UWV moeten meer doen om werkzoekenden met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Ze hebben mensen met een arbeidsbeperking die in de bijstand of WIA zitten niet goed in...

-
3005
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten