Sociaal raadsliedenwerk

Actief meedenken? Zie in de balk hieronder 'Groepen' de werkgroep LOSR.
De samenleving wordt nog steeds complexer. Tegelijkertijd verwacht de overheid van de burger meer zelfredzaamheid en meer kennis van allerlei regelingen en voorzieningen. Ondertussen groeit de groep van kwetsbare mensen die van die regelingen en voorzieningen afhankelijk zijn. Zij zijn vaak aangewezen op een minimaal inkomen en zijn daarvoor bovendien afhankelijk van verschillende bronnen, met ieder hun eigen regels en voorwaarden. Sociaal raadslieden helpen deze burgers op een laagdrempelige manier met informatie, ondersteuning en gerichte adviezen. Hun werk is een onderdeel van het brede sociale werk, maar vraagt ook om specialistische sociaaljuridische kennis en vaardigheden.

   
  -> Zoek sociaal raadslieden bij u in de buurt
Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Basis- en opfristraining sociaal raadslieden start in november 2022

Een goede basis voor startende sociaal raadslieden is belangrijk. Maar ook ervaren raadslieden hebben baat bij het opfrissen van hun kennis. De...

Nieuws |

Congres Sociaal Raadslieden 2022: presentaties

Als er iets duidelijk is geworden uit de Toeslagenaffaire, dan is het dat overheden meer oog moeten hebben voor de individuele burger en...

Nieuws |

Kabinet komt met overkoepelende aanpak armoede en schulden

Gisteren heeft minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) de aanpak geldzorgen, armoede en schulden in een brief...

Nieuws |

Congres Sociaal Raadslieden: “Behandel burgers zoals je je moeder zou behandelen"

Als iets duidelijk is geworden uit de Toeslagenaffaire, dan is het dat overheden meer oog moeten hebben voor de individuele burger en maatwerk...

Nieuws |

Reactie op Besluit kwaliteit incassodienstverlening

Op 10 mei jl. is de internetconsultatie over het Besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki) openbaar gemaakt. Inzet van minister Franck...

Nieuws |

Laatste kans inschrijving voor Congres Sociaal Raadsliedenwerk 2022

Als er iets duidelijk is geworden uit de Toeslagenaffaire, dan is het dat overheden meer oog moeten hebben voor de individuele burger en...

Nieuws |

De Telegraaf: stille armoede en de kracht van sociaal werk

Duurdere boodschappen, een hoge energierekening… steeds meer Nederlanders komen financieel in de knel. Hoe dit ingrijpt in de levens van...

Nieuws |

Live bijeenkomsten voor inspiratie en ontmoeting

Na twee jaar met vooral veel online bijeenkomsten, breekt er nu een seizoen aan vol live congressen, conferenties en cursussen. Dit biedt...

Nieuws |

Advies over urgentie betere schuldaanpak - Schulden zijn een bedreiging voor volksgezondheid

Adviesrapport RvVs: Voor het voorkómen van risicovolle en problematische schulden is snel nieuw beleid nodig dat de...

Nieuws |

Voorstellen tot verbetering van de beslagvrije voet

Verhoog de beslagvrije voet voor gepensioneerden, verlaag de grens om hoge woonkosten bij te tellen en zorg er voor dat het...

Lid wordenContact