Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Publicaties

 

Terugblik themabijeenkomst Schoolmaatschappelijk werk 18 mei 2017

Schoolmaatschappelijk werk kan een belangrijke rol spelen bij de preventie van leer-opvoed- en opgroeiproblemen. Op school, in de kinderopvang, op peuterspeelzalen en in wijkteams. Hoe begeleid je...

-
1121

Ontwikkeling van het jonge kind

Netwerkbijeenkomsten worden uitgebouwd in 2015. Help mee om daar bekendheid aan te geven.

Sandra Wolfsen
-
991

Samenstelling IKC-KOPgroep politiek vernieuwd

De Kopgroep van wethouders van de VNG voor de integrale Kindercentra (IKC) is na de gemeenteraadsverkiezingen aanzienlijk vernieuwd.

-
3552

Handreiking IKC voor gemeenten

Gemeenten die deel uitmaken van de Kopgroep wethouders lopen voorop als het gaat om de realisatie van Integrale Kindcentra (samenwerking tussen kinderopvang en brede scholen). In de handreiking...

-
1980

BTW en combinatiefuncties

Welke vormen van 'uitleen' van een combinatiefunctionaris zijn mogelijk? En wat zijn de gevolgen voor het werkgeverschap en het betalen van BTW? De factsheet 'Vormen van uitleen' en BTW zet...

-
2769

Knelpunten in beeld bij integrale kindcentra

De PO-raad heeft een inventarisatie gemaakt van met name juridische en wettelijke belemmeringen voor samenwerking in IKC's.

-
1517

Kenniscentrum gebouwen 0-18 jarigen

Ruimte-OK en PPSsupport gaan samenwerken om kennis en ervaringen rondom verbouw en nieuwbouw van gebouwen voor 0 tot 18 jarigen te delen en te verspreiden. Dit is een initiatief van het...

-
874

Nieuwe kwaliteitskaart Brede scholen / IKC

Met deze kwaliteitskaart krijgen organisaties alle belangrijke aspecten van de eigen brede school in beeld. De kaart komt van pas als de brede school nog gestalte moet krijgen, of...

-
1219

Gezamenlijke oudercommissie voor kindcentra

Om te voorkomen dat een IKC, met de ‘I’ van Integraal hoog in het vaandel, een gescheiden beleid voert als het gaat om medezeggenschap van ouders, zijn er in het land initiatieven om deze...

-
1604

VNG-artikel: Kindcentra na de Bredescholen

We zijn nog maar net gewend aan de brede scholen die in alle gemeenten tot stand zijn gekomen of de volgende ontwikkeling staat al voor de deur. En opnieuw zijn het wethouders die het...

-
804
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten