Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Publicaties

 

Onderzoek bewijst effect 2 jaar VVE bij jonge kinderen

Kinderen die twee jaar een voorschools programma (vve) volgen scoren beter op taal en rekenen in groep 1 en 2 van de basisschool. Ook kunnen zij zich beter aanpassen op school en maken minder...

-
1237

Profilering peuterspeelzalen kan beter

Uit onderzoek van Buitenhek, in opdracht van Bureau kwaliteit Kinderopvang (BKK), bijkt dat de buitenschoolse opvang zich via de websites het beste profileeert als het gaat om onderscheidend...

-
2384

Internationaal Pisa onderzoek naar leesvaardigheid Nederlandse kinderen

Pisa is een internationaal vergelijkend onderzoek naar de kennis en vaardigheden van 15-jarige scholieren. Sinds 2000 wordt het elke drie jaar uitgevoerd, waardoor het mogelijk is ontwikkelingen...

-
1566

Onderzoek sluitende dagarrangementen basisonderwijs

De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voerden een pilot uit waarin sluitende dagarrangementen werden gerealiseerd met het oog op verbetering van...

-
928

Minimale groepsgrootte van 5 noodzakelijk voor vriendjes maken

Kinderen moeten minimaal een keuze kunnen maken uit vijf andere kinderen voor het aangaan van sociale relaties. Dat blijkt uit het rapport Wat is goed voor kinderen? van onderzoeksbureau Vyvoj....

-
1945

Effectieve jeugdhulp in Rotterdamse kinderopvang

Snellere en effectievere hulp voor minder geld en tevreden kinderen en ouders. Jeugdhulp in kinderopvang werkt !

-
1889

WRR advies: kies een educatieve kinderopvang

Maak van kinderopvang een educatieve omgeving waardoor cognitieve vermogens van kinderen worden gestimuleerd.

-
2198

Kwaliteit kinderopvang stijgt

NCKO heeft in een vervolgonderzoek naar de kwaliteit van kinderopvang een stijging van kwaliteit geconstateerd in de kinderopvang.

-
1116

Herhaling essentieel voor woordenschat anderstalige kleuters

Voor jonge tweede-taalleerders (anderstalige kleuters die Nederlands leren) is het van belang om nieuwe woorden zeer vaak te herhalen en deze woorden ook als losse woorden te laten horen, stelt...

-
929

Onderzoek naar bereik allochtone kinderen met VVE

Gemeenten weten risicogezinnen goed te bereiken met voor- en vroegschoolse educatie (vve). Zelf hebben zij echter over het algemeen weinig zicht op het bereik van vve. Onderzocht is het bereik...

-
1321
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten