Klimaat en energietransitie

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar en voelbaar. Hitte, droogte, bosbranden en overstromingen zijn geen uitzonderingen meer. De vraagstukken van klimaat, ongelijkheid, gezondheid en welbevinden hangen sterk met elkaar samen en raken mensen in kwetsbare posities het hardst. Zij wonen immers vaker in een omgeving met een slechte luchtkwaliteit en in huizen die slecht geïsoleerd zijn, en weten minder goed de weg naar subsidies voor verduurzaming. Door de stijgende energieprijzen komen zij bovendien extra in financiële problemen, wat weer kan leiden tot gezondheidsproblemen, stress en een vergroot risico op eenzaamheid.  

Het huidige klimaatbeleid is nog vooral een technische exercitie, maar het is ook een sociale transitie. Een transitie die iets vraagt van en forse gevolgen heeft voor mensen, vooral in kwetsbare posities en buurten. Sociaal werkers zijn hier hard nodig. Zij kennen de wijken, weten wat er achter de voordeur speelt en zijn bij uitstek geschikt om bewoners te betrekken en te bouwen aan hechte en veerkrachtige gemeenschappen. De bijdrage van het sociaal werk in de klimaatopgave wordt zichtbaar in de energietransitie, het zoeken naar verbinding bij polarisatie, vergroening, mentaal welzijn maar ook in het omgaan met tegenslagen zoals bij de aardbevingen in Groningen en overstromingen in Limburg, een leefomgeving van slechte kwaliteit en (energie)armoede. Hier liggen volop kansen voor sociaal werk om van waarde te zijn voor wijken en bewoners.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Project 'Energie in Smitsveen: aanpak en lessen in toolbox

In september 2021 zijn zeven organisaties gezamenlijk gestart met het project 'Energie in Smitsveen' (EiS). Deze organisaties zijn Stichting...

Nieuws |

Alle niet te missen bijeenkomsten van het najaar op een rij

De zomer maakt langzaam plaats voor de herfst dus is het de hoogste tijd om vooruit te kijken. Ook dit najaar staan er namelijk weer veel...

Nieuws |

Minister Jetten: “De sociale kant is belangrijker dan de radiatorfolie”

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie was op maandag 17 april op werkbezoek bij sociaalwerkorganisatie Rijnstad in Arnhem en Lingewaard....

Nieuws |

Een eerste begin met ‘rechtvaardig’ klimaatbeleid

Op vrijdag 31 maart jl. organiseerden het Nationaal Klimaat Platform en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een webinar...

Nieuws |

Klimaatrechtvaardigheid: webinar met bijdrage vanuit sociaal werk

Het Nationaal Klimaat Platform en de WRR organiseren een webinar over Klimaatrechtvaardigheid, hoe doe je dat? Aanleiding is het rapport...

Nieuws |

TNO: compensatie voorkomt verdubbeling energiearmoede

Uit onderzoek van TNO blijkt dat in 2022 naar schatting ruim 600 duizend huishoudens in ons land in energiearmoede leefden: ze hebben hoge...

Nieuws |

Meld je aan voor het Jaarcongres Sociaal Werk 2023: NEXT LEVEL!

Op woensdag 24 mei 2023 organiseren Sociaal Werk Nederland en Sociaal Werk werkt! samen voor de vijfde keer het Jaarcongres Sociaal Werk, hét...

Nieuws |

Laatste nieuws over energietoeslag, Participatiewet en inburgering

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verstuurt een periodieke nieuwsbrief aan burgemeesters, wethouders,...

Nieuws |

Energiecompensatie gemeenten: argumenten en modelbrief

Onlangs werd bekend dat de rijksoverheid vanaf voorjaar 2023 structureel extra middelen beschikbaar stelt voor gemeenten en provincies om...

Nieuws |

Pleidooi voor eco-sociale benadering sociaal werk

Dagelijks ervaren we de directe en indirecte gevolgen van de ecologische crisis. Een crisis die, zoals wel vaker, de mensen in kwetsbare...