Klimaat en energietransitie

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar en voelbaar. Hitte, droogte, bosbranden en overstromingen zijn geen uitzonderingen meer. De vraagstukken van klimaat, ongelijkheid, gezondheid en welbevinden hangen sterk met elkaar samen en raken mensen in kwetsbare posities het hardst. Zij wonen immers vaker in een omgeving met een slechte luchtkwaliteit en in huizen die slecht geïsoleerd zijn, en weten minder goed de weg naar subsidies voor verduurzaming. Door de stijgende energieprijzen komen zij bovendien extra in financiële problemen, wat weer kan leiden tot gezondheidsproblemen, stress en een vergroot risico op eenzaamheid.  

Het huidige klimaatbeleid is nog vooral een technische exercitie, maar het is ook een sociale transitie. Een transitie die iets vraagt van en forse gevolgen heeft voor mensen, vooral in kwetsbare posities en buurten. Sociaal werkers zijn hier hard nodig. Zij kennen de wijken, weten wat er achter de voordeur speelt en zijn bij uitstek geschikt om bewoners te betrekken en te bouwen aan hechte en veerkrachtige gemeenschappen. De bijdrage van het sociaal werk in de klimaatopgave wordt zichtbaar in de energietransitie, het zoeken naar verbinding bij polarisatie, vergroening, mentaal welzijn maar ook in het omgaan met tegenslagen zoals bij de aardbevingen in Groningen en overstromingen in Limburg, een leefomgeving van slechte kwaliteit en (energie)armoede. Hier liggen volop kansen voor sociaal werk om van waarde te zijn voor wijken en bewoners.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Kom naar het leercafé Blik op samenlevingsopbouw

Het traditionele opbouwwerk is weer helemaal terug. Nadat de focus in hulp en ondersteuning jarenlang vooral individueel gericht was, wordt het...

Nieuws |

Maatschappelijke ‘kleinverbruikers’ vallen onder prijsplafond energie

Maatschappelijke organisaties met een kleinverbruikersaansluiting komen onder het prijsplafond voor huishoudens te vallen. Dit geldt dus ook...

Nieuws |

Kamervragen na oproep: inflatiecompensatie niet naar schuldeiser

Veel mensen met schulden gaan in de praktijk niet direct iets merken van de verhoging van het minimumloon en de uitkeringen per 1 januari 2023....

Nieuws |

‘Compensatie of niet, buurthuizen blijven open’

Vakblad Binnenlands Bestuur wijdt op de website een serie aan de gevolgen van de sterk stijgende energieprijzen. Hoe kunnen gemeenten de...

Nieuws |

Stand van zaken energiecompensatie sociaalwerkorganisaties

Afgelopen week maakte het kabinet bekend dat de regeling voor energiecompensatie wordt verruimd. Goed nieuws voor alle huishoudens die deze...

Nieuws |

Nieuwe subsidie voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Sociaalwerkorganisaties in Nederland beschikken over zo’n 1.500 buurthuizen en wijkcentra, waarvan een deel in eigendom. Graag attenderen we...

Nieuws |

Verslag webinar Sunny Selwerd: zo doen we dat!

Een vitale wijk ontstaat in een samenspel van gemeente, woon-, zorg- en sociaalwerkorganisaties én bewoners. Hoe maak je een woonwijk sterk en...

Nieuws |

‘De energietransitie raakt iedereen, maar het sociaal werk beseft kansen onvoldoende’

Duurzame renovatie van (corporatie)woningen geeft opbouwwerkers een uitgelezen kans om sociale verbondenheid te bevorderen.

Nieuws |

Schone energie voor iedereen: sociaal werk en provincie samen de wijk in

Provincie Zuid-Holland en Sociaal Werk Nederland maken zich sterk voor een inclusieve energietransitie

Nieuws |

Tinten en de energietransitie in het noorden

Johan Brongers: ‘Sociaal werk is bij uitstek de partij om de sociale kant van de energietransitie uit te werken.’