Publicaties

Handboek Verbeter Jongerenwerk

In dit interactieve en modulaire product wordt uitgelegd wat kwaliteitsontwikkeling inhoudt en hoe jongerenwerkorganisaties daar op systematische wijze vorm aan kunnen geven.

Handboek Verbeter Jongerenwerk

Interactief, actueel, praktisch! In opdracht van VWS, ontwikkeld door DSP-groep met verschillende partijen

Rapport Nji: Kansen voor jongeren in kwetsbare posities

Om meer zicht te krijgen op hoe het programma Kansen Voor Jongeren II er uit moet gaan zien, laat het Oranje Fonds onderstaand vooronderzoek uitvoeren.

Het jongerenwerk in cijfers, kan dat?

De vraag ligt voor de hand maar blijkt steeds lastig te beantwoorden: wat is het aantoonbare effect van jongerenwerk? Toch vragen veel gemeenten om cijfers daarover, en geef ze eens ongelijk....

Kracht van jongeren(werk); Effectonderzoek naar de bijdrage van het jongerenwerk aan de transformatiedoelen

Het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam is in mei 2017, samen met 11 jongerenwerkorganisaties in Nederland, gestart met onderzoek naar de bijdrage van het multimethodisch handelen...

Lectoraat Youth Spot wil bijdragen aan de professionalisering van het grootstedelijke jongerenwerk

Het jongerenwerk is een aparte werksoort die zich bezighoudt met de begeleiding van jongeren naar volwassenheid en actief burgerschap. Zij heeft een grote invloed op het leven van individuele...
Lid worden