Publicaties

Sociaal makelen heeft impact

DOENJA Dienstverlening heeft onlangs de impact van haar dienstverlening onderzocht. Met hoopgevende uitkomsten.

E-zine Met Elkaar Verbonden, ZonMw Jeugdthema Beter Samenwerken

Samen verantwoordelijk zijn, 1 plan maken en dat vervolgens gezamenlijk uitvoeren, is de essentie van 1 Gezin 1 Plan.

Instrumenten en arrangementen voor het versterken van participatie (kwetsbare) jongeren

Het programma Startimpuls Join ontwikkelt en beproeft nieuwe instrumenten en arrangementen die de participatie van (kwetsbare) jongeren versterkt

Haagse model van harmonisatie

JongLeren van sociaalwerkorganisatie Xtra in Den Haag.

Wmo: wie valt er buiten de boot? Goede zorg voor de meest kwetsbaren

Overzicht van risicogroepen binnen de Wmo en voorstellen voor verbetering

Een regionaal expertiseteam voor het vroeg herkennen van problemen bij jonge kinderen

Het voorkomt problemen. Factsheet voor gemeenten. Rol sociaal, lokaal?

'Help het kind waar het thuis is'

Jeugdhulp die ingebed is in de sociale en maatschappelijke structuur die de gemeente eigen is. Met dat doel begonnen Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem hun eigen unieke inkooptraject.

Notitie voor gebruik convenant toeslagen door ouders en houders bij toeslag peuterwerk

Ouders die via de kinderopvangtoeslag hun peuter naar de peuteropvang brengen kunnen vanaf 7 januari 2018 gebruik maken van het convenant Toeslagen.

Voorbereiding richtlijn over seksuele ontwikkeling van start

Wat moeten jeugdprofessionals weten over seksuele ontwikkeling?

Boek met aangrijpende verhalen van jongeren die in de vrouwen- en maatschappelijke opvang verblijven

Voor hulpverleners. Initiatief Kinderpostzegels, Augeo Foundation, Stichting Het Vergeten Kind en Defence for Children.
Lid worden