Publicaties

Presentatie Toolkit 16-27

Op maandag 27 november vindt de ‘Bestuurlijke Jongvolwassenen top’ plaats. Een belangrijk doel van die bijeenkomst is komen tot een gezamenlijke aanpak, lokaal, regionaal en landelijk, over de...

Evaluatie Buurtsportcoaches

Het doel van het evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie van de Brede impuls combinatiefuncties (Bic) was inzicht te krijgen in hoe gemeenten en hun lokale partners de Bic hebben...

Toolkit 16-27 voor professionals en gemeenten

Extra begeleiding jongeren:16 tot 27 jaar;naar zelfstandigheid vol hobbels en kuilen.

Kindermishandeling vaker bij eenoudergezin

Onderzoek van het CBS wijst uit dat kindermishandeling vaker voorkomt bij eenoudergezinnen.

Ik ben niet volwassen!! Behandel me dus ook niet zo!!

Ongeveer 15 procent van alle jongeren van 16 tot 27 jaar heeft problemen die zij niet zelfstandig op kunnen lossen. Gemeenten hebben een belangrijke taak bij het organiseren van hulp voor deze...

Wijziging besluit verplichte meldcode kindermishandeling gepubliceerd

De wijziging van het Besluit verplichte meldcode is gepubliceerd in het Staatsblad en gaat in op 1 januari 2019. De wijziging van het besluit regelt dat in de meldcode huiselijk geweld en...

Eigen kracht versterken jeugd en ouders

Versterking van eigen kracht is niet alleen een doel van de transformatie, maar ook een belangrijk doel van de jeugdhulp.  De gedachte hierachter is dat hulp gericht moet zijn op het versterken...

Nieuwbrief PJ&J augustus 2017

Conferenties Professionalisering in Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Actief aan de slag met actuele thema’s. Vanaf september starten de Conferenties Professionalisering in Jeugdhulp en...

Elke jongere telt - de Rotterdamse aanpak

Het overgrote deel van de Rotterdamse jongeren werkt elke dag opnieuw succesvol aan hun toekomst. Veruit de meesten van hen doen dit op eigen kracht. Sommigen kunnen prima vooruit met beperkte...
Lid worden