Publicatie

De pedagogische waarde van vrijetijdsorganisaties

11 januari 2023 | 1 minuut lezen

Elke vrijetijdsorganisatie heeft een eigen pedagogische visie. Dat gaat over de manieren waarop de organisatie waardevol kan zijn voor kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld zodat kinderen zich fijn voelen bij hen en plezier hebben. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft onderzocht welke waarden die organisaties nastreven en hoe ze dat doen.

Er zijn drie pedagogische kernwaarden: veilig, welkom en aansluitend bij de kinderen. Deze waarden zijn voor elke organisatie belangrijk. Daar komen vaak nog aanvullende pedagogische waarden bij waar elke organisatie een eigen keuze in maakt. Bovendien zijn er verschillende manieren waarop vrijetijdsorganisaties deze waarden nastreven. Bijvoorbeeld door kinderen en jongeren te betrekken, samen te werken met het onderwijs of door rolmodellen in te zetten.

In dit literatuuronderzoek lees je meer over de pedagogische waarden en hoe organisaties hun waarden nastreven.

1 document toegevoegd