Publicatie

Checklist voor gemeenten: integratie van jonge vluchtelingenkinderen

Stephanie Gross
28 mei 2019 | 1 minuut lezen

Voor de integratie van jonge vluchtelingenkinderen is deelname aan voorschoolse voorzieningen van groot belang. Hoe kunnen gemeenten de deelname van deze kinderen aan voorschoolse voorzieningen bevorderen?

Vanuit het Consortium Vluchtelingenpeuters hebben Sardes, NJI, Pharos en Sociaal Werk Nederland de afgelopen jaren ondersteuning geboden aan aanbieders van kinderopvang / ve die werken met jonge vluchtelingenkinderen. Nu is er specifiek voor gemeenten een factsheet uitgegeven dat gemeenten helpt de integratie van jonge vluchtelingenkinderen via de kinderopvang te bevorderen. Als aanbieder kunt u deze factsheet onder de aandacht brengen bij uw gemeente(n).

Download de factsheet (pdf)
 

1 document toegevoegd