Jeugd en opgroeien

Voor jongeren in kwetsbare situaties geldt eigenlijk maar één credo: houd ze erbij. Zorg dat ze verbinding houden met onze samenleving. Zorg dat hun afkomst niet de kweekvijver wordt voor ondermijning. Met als uitgangspunt een sterke sociale aanwezigheid in de wijk, is dat precies wat kinder- en jongerenwerkers doen. Ze staan dicht bij hen en kunnen ze inspireren, ondersteunen, begeleiden en helpen om een kansrijke toekomst op te bouwen. Het zijn positieve rolmodellen, die direct aanspreekbaar zijn en aandacht geven. Op dit moment zijn er veel te weinig kinder- en jongerenwerkers in Nederland, vinden wij. Zonde, want uit onderzoek blijkt dat elke euro die je daarin investeert, 1,6 euro oplevert. Kinder- en jongerenwerk moet onderdeel zijn van het sociaal werk in elke gemeente. Alleen zo voorkomen we zwaardere zorg, uitval en criminaliteit. En zorgen we dat meer jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Meer informatie Minder informatie
Publicatie

Handboek Verbeter Jongerenwerk

26 juni 2018 | 1 minuut lezen

In dit interactieve en modulaire product  wordt uitgelegd wat kwaliteitsontwikkeling inhoudt en hoe jongerenwerkorganisaties daar op systematische wijze vorm aan kunnen  geven.  Samenwerking met jongeren (als gebruikers van het jongerenwerk) en  gemeenten (als belangrijkste financiers) is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Om de toepassing  in de praktijk te bevorderen  wordt gebruik gemaakt van  oefenstof en  goede voorbeelden uit Nederland, Zweden en Finland.

Het handboek is in opdracht van de Directie Jeugdbeleid van het Ministerie van VWS ontwikkeld door DSP-groep in samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch,  Sociaal Werk Nederland, BV Jong, You!NG en verschillende Nederlandse  jongerenwerkorganisaties.

1 document toegevoegd