Publicatie

Handboek Verbeter Jongerenwerk

26 juni 2018 | 1 minuut lezen

In dit interactieve en modulaire product  wordt uitgelegd wat kwaliteitsontwikkeling inhoudt en hoe jongerenwerkorganisaties daar op systematische wijze vorm aan kunnen  geven.  Samenwerking met jongeren (als gebruikers van het jongerenwerk) en  gemeenten (als belangrijkste financiers) is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Om de toepassing  in de praktijk te bevorderen  wordt gebruik gemaakt van  oefenstof en  goede voorbeelden uit Nederland, Zweden en Finland.

Het handboek is in opdracht van de Directie Jeugdbeleid van het Ministerie van VWS ontwikkeld door DSP-groep in samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch,  Sociaal Werk Nederland, BV Jong, You!NG en verschillende Nederlandse  jongerenwerkorganisaties.

1 document toegevoegd