Publicaties

Rekenregels IKB

In dit document worden de door de cao-tafel vastgestelde rekenregels aangegeven, die betrekking hebben op de onderdelen van het IKB in hoofdstuk 4 (IKB), hoofdstuk 5 (verlof) en hoofdstuk 6 (vakantiet...

Rekentool IKB

Een link naar een hulpmiddel op de site van FCB voor werknemers om uit te rekenen hoe hoog het IKB is en hoeveel verlof hiervan kan worden gekocht. NB. In de toelichting bij de rekentoo...

Keuzehulp IKB

Een grafische weergave van de keuzes die met het IKB gemaakt kunnen worden. Ook is hierin opgenomen een aantal aandachtspunten, zoals gevolgen voor pensioenopbouw, toeslagen, etcetera. De keuzehulp st...

IKB informatie werknemers in een notendop

Het wat, waarom en hoe van het IKB. De informatie over het IKB op een rijtje voor werknemers. Via de site van FCB kan ook de brochure gedownload worden of besteld.

Power point presentatie voor interne communicatie aan leidinggevenden en P&O

Deze (basis)presentatie kan gebruikt worden tijdens bijeenkomsten met directie, leidinggevenden, P&O en OR of PVT. De presentatie geeft een beeld van het waarom, de mogelijkheden, het...

Checklist IKB

In deze checklist staan per maand suggesties voor communicatie en uitvoering van het IKB. Bespreek de activiteiten in de organisatie, verdeel de taken, noteer wie wat oppakt en vink af wat...

stappenplan IKB: van keuzes maken tot keuzes verwerken

In dit stappenplan staan de stappen beschreven die doorlopen kunnen worden: vanaf het moment dat medewerkers zichzelf informeren tot het verwerken van de keuzes in de salarisadministratie.  

IKB en salarisadministratie

Hoe moet het IKB verwerkt worden in de salarisadministratie? De belangrijkste aandachtspunten staan in bijgaand document. De belangrijkste salarisverwerkers en administratiekantoren zijn door...

Overzicht IKB voor werkgevers

In deze factsheet een overzicht van de belangrijkste elementen van het IKB. Op de site van FCB is onder  dossier Individueel Keuzebudget meer informatie en materiaal beschikbaar voor de...
ContactLid worden