Belangenbehartiging en profilering

Sociaal Werk Nederland behartigt de belangen van de branche. We beïnvloeden wetgeving en overheidsbeleid, zowel landelijk als lokaal. Zo nodig schakelen we relevante media in. Dan gaat het vooral om kwesties die belangrijk zijn voor de marktpositie van onze leden. Zij moeten hun maatschappelijke rol optimaal kunnen vervullen.
We analyseren politieke, ambtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. We voeren overleg met relevante partijen en sluiten namens de leden coalities met stakeholders. We dragen de visie van de branche ook uit op symposia, congressen en evenementen. De wisselwerking met de leden is daarbij essentieel, die houdt ons als Sociaal Werk Nederland én onze leden scherp.

Meer informatie Minder informatie

Vijftigduizend ambassadeurs van het sociaal werk

Nederland telt ruim vijftigduizend sociaal werkers. Een van hen, Norbert Wijnhofen, is net gekozen tot Sociaal...

Nieuwe Geschillencommissie Sociaal Domein behandelt strubbelingen rond inkoop en aanbesteding.

De VNG meldde deze week in een persbericht dat de Geschillencommissie Sociaal Domein van start is gegaan.

Oude en nieuwe eenzaamheidsbestrijders hebben elkaar nodig

Deze week was ik bij de tweede bijeenkomst van de landelijke coalitie tegen eenzaamheid.

Wijkteams bréder bekeken

“Wijkteams laten de zorgkosten alleen maar verder stijgen”. Dat is de conclusie die je zou kunnen trekken uit...

Begin bij de rechten van het kind

Het congres ‘Jongerenwerk voorkomt zorg?!’ in Tilburg. Een topdag: van veel mensen hoorde ik dat ze er...

Van Preventie naar Presentie

Het duurde even voordat het akkoord er was en ook het ondertekenen vroeg afgelopen vrijdag enig geduld.

Positieve identiteitsvorming jongeren in Mechelen

Aan het begin van deze eeuw was het Vlaamse Mechelen een verlopen stad. Opgebroken pleintjes, parken vol afval,...

Mijn laatste…

Mijn laatste blog als voorzitter van Sociaal Werk Nederland. Ruim zeven jaar heb ik mogen rondkijken in de wereld...

Vve in Vietnam en Rotterdam

Onlangs was ik samen met Sylvia, mijn vrouw, drie weken op reis door Noord-Vietnam. We gingen daar vier dagen lopen...

Een super de luxe sociale basis

Wat de woorden epibreren, super de luxe en regelneef met elkaar gemeen hebben? Het zijn neologismen, die worden...