Bedrijfsvoering & effectiviteit

Een sterke branche vraagt om gezonde bedrijven met een goede bedrijfsvoering. Als brancheorganisatie draagt Sociaal Werk Nederland daaraan bij door onze leden te informeren over bijvoorbeeld financieringsbronnenen fiscaliteit. Speciale aandacht is er voor aanbesteden en de relatie met gemeenten (inkoopmodellen), want die relatie is cruciaal voor effectief sociaalwerk. We pleiten voor goede en heldere afspraken en werken samen met relevante partijen aan instrumenten om dit te bevorderen. Om organisaties financieel gezond te houden laten we financiële kengetallen ontwikkelen. Daarnaast stellen we adviezen op over hoe om te gaan met financiële uitdagingen, ontwikkelingen en tegenslagen.

Meer informatie Minder informatie

Handleiding Klanteffectvragenlijst momentmeting v2

De tweede versie (oktober 2016) van de handleiding om aan de slag te gaan met de Klanteffectvragenlijst.

Inspiratiesessie werkbeleving 27 september

Marja den Boer deelt persoonlijke drijfveren Neelie Kroes en Joop van den Ende over werkbeleving, passie en samenwerking tijdens inspiratiesessie

Verslag en presentaties Regiobijeenkomst De Nieuwe Kwaliteitskoers

De commissie Kwaliteit & Professionalisering presenteert haar voorstel voor een nieuwe kwaliteitskoers voor de branche W&MD, op drie regiobijeenkomsten. Hier vindt u alle relevante stukken.

Twee meter geluk...

over effectiviteit en kwaliteit binnen sociaal werk

Salaristabellen cao 2014 - 2016

Bijgaand de salaristabellen behorend bij de cao 2014-2016.

Statuten en verenigingsreglement

De statuten en het verenigingsreglement vanaf 1 januari 2011.

Jaarverslag MOgroep 2013

Jaarverslag MOgroep 2013: '10 stappen vooruit'

Wet normering bezoldiging en afkopen van wachtgeld

De WNT heeft als doel om excessieve beloningen en ontslagvergoedingen onder instellingen in de (semi) publieke sector aan banden te leggen. De WNT zorgt ervoor dat inkomens en...

Brochure zelfregie bij huiselijk geweld

De inzet van zelfregie in de aanpak van huiselijk geweld is niet nieuw. Bekend is dat de kans op duurzame oplossingen groter wordt als van cliƫnten een actieve bijdrage wordt gevraagd.

Kennisdossier inkoopbeleid clientorganisaties

Met dit kennisdossier geeft Aandacht voor Iedereen handvatten aan Wmo-raden en cliƫntenorganisaties zodat zij een zo goed mogelijk gesprekspartner zijn voor de gemeenten over het...
Lid wordenContact